Halve centrum gaat onder de sloophamer

MEER DAN TWINTIG GEBOUWEN VERDWIJNEN NOG DIT JAAR

Mozkito
Het centrum van Asse ondergaat in de komende maanden een gedaanteverwisseling, met meer dan twintig gebouwen die gesloopt worden. Het gaat om panden die voor menig inwoner vaak een sociale of andere betekenis hadden. Na de sloop volgt natuurlijk de heropbouw, én de verfraaiing. "Asse moet weer de mooie centrumgemeente van weleer worden", zegt schepen Jan De Backer (CD&V).

Nadat vorige maand het voormalige postkantoor in de Prieelstraat al tegen de vlakte ging, was het deze week de beurt aan het leegstaande vredegerecht aan het Gemeenteplein. Ook de voormalige loods van autocarbedrijf De Vriendt in de Nerviërsstraat, gekocht door Land Rover Asse, ligt al voor de helft tegen de vlakte. "Het grootste deel van de veranderingen in het centrum wordt gefinancierd door private ondernemers", zegt schepen van Openbare Werken Jan De Backer (CD&V). "Maar ook het gemeentebestuur laat enkele gebouwen slopen. Het lot van het gerechtsgebouw was eerder al beslecht. Op de vrijgekomen ruimte gaan we een groene corridor aanleggen richting kleuterschool en cultureel centrum. Het wordt ook een aangenaam plekje om even te verpozen."


In het centrum staan nog enkele leegstaande panden die door de gemeente afgebroken zullen worden. Het gaat om gebouwen die deel uitmaakten van het omstreden Hopmarktproject, waarvan de plannen na een juridische strijd opgeborgen werden. Intussen staan die gebouwen wel te verloederen. "Het gaat om de voormalige bakkerij Slaus, de brandweerkazerne en feestzaal 't Smis", aldus De Backer. "Na de sloopwerken wordt de vrijgekomen ruimte gebruikt om de Hopmarkt te verfraaien en groener te maken. Zo zal ook de parking van de Hopmarkt onder handen genomen worden, een opdracht waarvoor we beroep doen op architect Maarten Van de Voorde. De kosten van die sloopwerken worden geraamd op 120.000 euro."

Mozkito

Nieuwbouw

Vanaf september volgen nog meer opmerkelijke afbraakwerken. Zo verdwijnen op de hoek van de Kattestraat en de Markt drie gebouwen. Het gaat om het vroegere Kredietbank-kantoor op de hoek, het leegstaande gebouw van Begrafenissen Van Hemelrijck en de achterliggende loods waar ooit Drukkerij De Rop gevestigd was. In de plaats komt een nieuwbouw, maar de projectontwikkelaar wenst daar voorlopig geen details over vrij te geven.


Voorts ruimen ook de gebouwen van Jeugdhuis 't Bronneken plaats voor een nieuw woonproject. De eigenaar van de panden heeft al een sloopvergunning gekregen en kan, als hij dat wil, vandaag al aan de slag. En nog op de slooplijst: het kantoorgebouw van de Liberale Mutualiteit, op de hoek van de Prieelstraat en de Mollestraat, samen met een vijftal arbeidershuisjes. Projectontwikkelaar Fico plant hier een woonblok met 27 sociale appartementen, gespreid over drie verdiepingen.


"Ons centrum zal een heuse metamorfose ondergaan", knikt schepen De Backer. "En dat is een goede zaak, vooral ook omdat de nieuwbouwpercelen telkens over ondergrondse garages zullen beschikken. Veel van de te slopen gebouwen hebben misschien wel emotionele waarde, maar als gemeentebestuur moeten we vooruit kijken. Als we opnieuw een centrumgemeente willen worden die ook mensen van buitenaf lokt, dan moet het centrum er beter en frisser uitzien. Asse zal dankzij deze werken veel aantrekkelijker worden."

Mozkito
Mozkito
Mozkito
Mozkito
Mozkito
Mozkito