CD&V en N-VA krijgen steun van Groen: forse belastingverhoging vlot goedgekeurd

ASSE: Gemeenteraad Asse
Mozkito ASSE: Gemeenteraad Asse
De forse belastingverhoging die het gemeentebestuur van Asse wil doorvoeren, stootte gisteravond op forse kritiek van de liberale oppositiepartij Anders en de dorpslijst Zellik-Relegem. Oppositiepartij Groen noemt diezelfde belastingverhoging dan weer een moedige beslissing en keurde ze mee goed.

De nieuwe bestuursploeg van CD&V en N-VA kondigde vorige week aan dat de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende verhoging verhoogd worden. Volgens de bestuursmeerderheid is die ingreep nodig omdat de taxshift van de federale overheid de inkomsten met 3,5 miljoen euro doet dalen. Concreet: de personenbelasting stijgt van 6 naar 6,9 procent terwijl de opcentiemen op onroerende voorheffing verhoogd worden van 598 naar 786 opcentiemen.

De verhoging maakt deel uit van een complete belastinghervorming, want het bestuur wil ook een reeks belastingen afschaffen. Zo daalt het aantal belastingen van 45 naar 20.

Tijdens de gemeenteraad werd over de verschillende agendapunten een stevig rondje gedebatteerd.

Een overzicht van de vijf meest opmerkelijke wijzigingen:

1 - De belasting op kermissen en markten wordt afgeschaft. 

Markt- en foorkramers hoeven niets meer te betalen. De bestuursploeg wil met de maatregel het gemeenschapsleven laten bloeien en de kermissen en de wekelijkse markt nieuw leven inblazen.

Volgens Yoeri Vastersavondts (Anders) is het niet nodig om deze maatregel meteen goed te keuren voor 5 jaar, maar schepen Jan De Backer (CD&V) meent dat het reglement nog altijd kan aangepast worden als blijkt dat het niet het gewenste effect heeft.

STEMMING: CD&V, N-VA, Zellik-Relegem-Volk en Vlaams Belang keuren het voorstel goed. Groen onthoudt zich. Anders stemt tegen.

2 - De prijs van de gele huisvuilzakken zakt van 2,2 naar 1,5 euro, een daling van 33 procent.

Deze maatregel betekent een vermindering van 335.000 euro aan inkomsten voor de gemeente. De maatregel moet ook het sluikstorten tegengaan. “Onze prijzen voor restafvalzakken lagen al bijzonder hoog, dus was een prijsverlaging op zijn plaats”, zegt bevoegd schepen Peter Verbiest (N-VA).

Maar volgens Groen beloont de maatregel vooral de inwoners die minder goed sorteren. Oppositieraadslid Erik Beunkens (Zellik-Relegem-Volks) diende dan weer een amendement in om de prijs voor een huisvuilzak nog verder te verlagen tot 1 euro, maar dat voorstel werd weggestemd.

STEMMING: CD&V, N-VA en Anders keuren de prijsdaling goed. Vlaams Belang, Zellik-Relegem-Volk en Groen onthouden zich.

3 - De invoering van een forse verkavelingstaks. 

De bestuursploeg wil met deze maatregel de wildgroei van appartementsgebouwen tegengaan en projectontwikkelaars ontmoedigen.

Groen is gekant tegen deze verkavelingstaks. “Blijkbaar wil men nu het aantal appartementen verminderen, terwijl er net meer gezinnen bijkomen en vooral kleinere gezinnen”, zegt Edward Van Keer (Groen). “Ik snap dat het bestuur megalomane projecten wil tegengaan, maar dit voorstel wil mensen vooral in grote woningen laten wonen. En dat terwijl er een sterke trend is om net zo klein mogelijk te gaan wonen.”

Yoeri Vastersavendts van Anders meent dan weer dat het nieuwe reglement het tegenovergestelde zal bereiken van wat het bestuur beoogt. “Projectontwikkelaars zullen voortaan zo veel mogelijk wooneenheden willen onderbrengen in hetzelfde volume”, zegt hij. “Daardoor daalt de woonkwaliteit. Eigenlijk had men een belasting per wooneenheid moeten invoeren.”

STEMMING: CD&V, N-VA, Zellik-Relegem-Volk, Vlaams Belang en Anders keuren de verkavelingstaks goed. Groen onthoudt zich.

4 - De aanvullende personenbelasting wordt opgetrokken tot 6,9 procent. 

De bestuursploeg benadrukt dat men nog altijd fors onder het Vlaams gemiddelde van 7,32 procent blijft, maar volgens Willy Michiels van Zellik-Relegem-Volk is dat geen eerlijke redenering. “In realiteit zal een inwoner van Asse 52,9 euro betalen terwijl het Vlaams gemiddelde slechts 43 euro bedraagt”, zegt hij.

Oppositiepartij Anders becijferde dat iemand met een brutoloon van 2.000 voortaan 400 euro extra per jaar zal moeten betalen. “Dit is geen ambitieus beleidsplan of een taxshift maar een platvloerse belastingverhoging om u tegen te zeggen”, meent Yoeri Vastersavendts.

STEMMING: CD&V, N-VA en Groen keuren de belastingverhoging goed. Zellik-Relegem-Volk, Anders en Vlaams Belang stemmen tegen.

5 - De opcentiemen op onroerende voorheffing stijgen van 598 naar 786 opcentiemen. 

Deze maatregel stootte op verzet van oppositiepartijen Anders en Zellik-Relegem-Volk. Vooral Gilbert Verdoodt van Zellik-Relegem-Volk trok fel van leer. “Wie een appartementje van 58 vierkante meter heeft in het Breughelpark, betaalt voortaan niet langer 516 maar 627 euro aan opcentiemen”, zegt Verdoodt. “Deze maatregel veroorzaakt sociale drama’s. Wie dit zomaar goedkeurt, leeft op een andere planeet.”

STEMMING: CD&V, N-VA en Groen stemmen voor de verhoging. Anders, Zellik-Relegem-Volk en Vlaams Belang stemmen tegen.
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Wim Praet

    In dit opzicht is de taxshift gewoon een vestzak broekzak operatie: een gemiddeld loon zou er dit jaar 30 a 40 euro netto bijkrijgen per maand, of nog niet eens 500 euro per jaar. De basisaanslag voor de onroerende voorheffing is verleden jaar al gestegen van 2,5% naar 3,97%, dus in oude opcentiemen komt deze verhoging op net geen 50%! En dit terwijl Asse de komende jaren volgebouwd wordt met nieuwe appartementen en woonwijken.