Bussen stoppen wel in Dorne en Niel-bij-As

Tijdens de heraanleg van de Hoogstraat in Niel-bij-As zullen de Lijnbussen wel nog Dorne en Niel-bij-As bedienen.

Na veel reacties van inwoners, heeft De Lijn ingestemd met een alternatieve route waardoor er toch stopplaatsen komen in Dorne en Niel-bij-As, vlakbij de werken. Op dinsdag 9 januari start aannemer Casters met de ingrijpende werken in de Hoogstraat. Tussen de Smeetsbergstraat en de grens met Dorne wordt alle bestaande wegenis uitgebroken en wordt een nieuwe weg in asfalt met vrijliggende fietspaden en bijhorende fietsoversteken aangelegd.

Aanpassingen

Zowel voor het lokaal verkeer als het doorgaand verkeer worden omleidingen voorzien. Oorspronkelijk lag het voorstel op tafel om de Lijnbussen tijdens de werken de omleiding van het doorgaand verkeer te laten volgen. Deze beslissing had zware consequenties voor de gebruikers van de Lijn. "Het kon niet dat een deel van de inwoners van Dorne (Maaseik) en Niel-bij-As (As) gedurende een half jaar onbereikbaar zouden zijn voor de bussen van De Lijn", zegt burgemeester Tom Seurs (Voluit) van As. "We zullen op de omleiding ook een aantal aanpassingen doen zoals verhardingen van bermen en parkeerverbod." (GBO)