Sint-Isabella en De Hoge Heide gaan samen

De gemeenteraad zette het licht op groen voor een samenwerking en een fusie tussen de woonzorgcentra Sint-Isabella en De Hoge Heide tegen 1 januari 2018.

Er is een dossier opgesteld over de fusie. Dat zal worden ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB). Het indienen van het dossier bij ABB en de goedkeuring door de Vlaamse Regering zijn een voorwaarde voor het opstarten van de samenwerking. Achter de schermen en op de werkvloer worden al voorbereidingen getroffen om op alle vlakken een nog betere zorg te kunnen verlenen aan de bewoners. Indien de goedkeuring volgt, werken beide instellingen eerst elk voort van op de eigen campus. De Hoge Heide aan De Lusthoven zal in fasen verhuizen naar de campus Sint-Isabella. Tegen uiterlijk 2025 zal de volledige verhuis naar het centrum gerealiseerd zijn. Tegelijk wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuwbouw met 52 woongelegenheden op de campus van Sint Isabella voor personen met dementie. (CVB)