Drie trajectcontroles starten dit jaar

TRAGER RIJDEN OM AANTAL ONGEVALLEN TE VERMINDEREN

Een auto is van de weg geraakt op de Tilburgseweg in Poppel.
ton wiggenraad Een auto is van de weg geraakt op de Tilburgseweg in Poppel.
De politiezone Kempen Noord-Oost start nog dit jaar met drie trajectcontroles. Camera's zullen de gemiddelde snelheid controleren op de routes Grens-Tilburgseweg (Ravels), De Lusthoven-Arendonksesteenweg (Arendonk) en Huisjes-Langedijk (Retie).

De politiezone Kempen Noord-Oost wil de verkeersveiligheid in Ravels, Arendonk en Retie verhogen. Het politiecollege heeft daarom het licht op groen gezet voor drie trajectcontroles. "Het doel is de snelheid op deze trajecten gevoelig te doen dalen, en zo het aantal verkeersongevallen op deze trajecten terug te dringen tot een minimum", motiveert korpschef Katrien Goffings. "De keuze voor de locaties is gebaseerd op snelheidsmetingen en een analyse van de verkeersongevallen, en op de snelheidsinbreuken van de afgelopen vier jaar op deze locaties."

Korpschef Katrien Goffings.
ton wiggenraad Korpschef Katrien Goffings.

Ravels

Voor Ravels is de keuze gevallen op het traject Grens-Tilburgseweg. "We stellen vast dat hier vaak te snel wordt gereden en dat dit regelmatig resulteert in ongevallen met zwaar lichamelijk letsel, in bepaalde gevallen zelfs met een dodelijke afloop", zegt de Ravelse burgemeester Walter Luyten (CD&V). Bij snelheidsmetingen bleek dat 9,41 procent van de voertuigen te hard reed. Eén gecontroleerde auto haalde zelfs 144 kilometer per uur. Van 2013 tot 2016 gebeurden 25 verkeersongevallen op dit traject, waaronder twee met dodelijke afloop.

Arendonk

In Arendonk wordt binnenkort de gemiddelde snelheid gemeten op het traject De Lusthoven - Arendonksesteenweg. "De verbinding langs de gewestweg N118 tussen Arendonk en Ravels is een toeristische belevingsroute door bossen en velden. De lange dreven en lanen nodigen echter ook uit tot snel rijden", zegt burgemeester Kristof Hendrickx (N-VA). "Tijdens de herfst- en wintermaanden kan het wegdek bovendien glad zijn. Op het traject vielen helaas al enkele dodelijke verkeersslachtoffers te betreuren. De maximale snelheid respecteren, is een noodzaak. Trajectcontrole op deze verbinding van 7,5 km is het aangewezen instrument." Tijdens snelheidsmetingen bleek bijna de helft van de voertuigen te snel te rijden op de Arendonksesteenweg (46.77%) en De Lusthoven (44.36%). Op het traject gebeurden de voorbije vier jaar twintig ongevallen, waarvan één met dodelijke afloop.

Retie

Het derde traject komt aan Huisjes-Langedijk in Retie. "Het traject Huisjes - Langedijk is al jarenlang een populaire sluiproute in Retie. Het traject wordt dagelijks intensief gebruikt door gemotoriseerd verkeer richting E34 en het verkeer rijdt er vaak te hard", zegt burgemeester Patrick Geuens (Nieuw Retie). "Dit heeft zowel gevolgen voor de toestand van het wegdek als voor de veiligheid van fietstoeristen. De route maakt deel uit van het fietsknooppuntennetwerk 'Antwerpse Kempen', waardoor er dagelijks heel wat fiets- en wielertoeristen passeren." Op het traject Huisjes-Langedijk gebeurden van 2013 tot 2016 vier verkeersongevallen. Uit snelheidsmetingen is gebleken dat maar liefst 86,9% van de gecontroleerde voertuigen sneller reed dan toegestaan.