Van groene, troebele soep tot heldere parkvijver: Provincie investeert 400.000 euro in opwaardering ‘t Zeetje

‘t Zeetje heeft op vandaag allesbehalve de allures van een heldere parkvijver.
Joke Couvreur ‘t Zeetje heeft op vandaag allesbehalve de allures van een heldere parkvijver.
Op 5 augustus starten in provinciedomein ’t Veld in Ardooie belangrijke bagger- en verbeteringswerken aan het Zeetje, de historische veldvijver. Bedoeling is te komen tot een parkvijver met helder water. De baggerwerken en bijkomende verbeteringswerken zullen zeker duren tot het najaar. De Provincie stelt alles in het werk om de hinder zoveel mogelijk te beperken voor bezoekers van ’t Veld.

Al in 2017 stelde de provincie West-Vlaanderen haar opwaarderingsplannen voor ’t Veld, het provinciedomein met een oppervlakte van 44 hectare op de grens van Ardooie en Meulebeke, aan de buurtbewoners voor. Ze willen onder meer af van de zonevreemde cafetaria De Keunepupe door tegen 2020 een nieuw exemplaar te bouwen vlakbij de parking, voorzien een nieuwe boomgaard die ook zal dienen als overloopparking en willen het domein beter en veiliger ontsluiten voor fietsers en voetgangers.

Ook ’t Zeetje, de voormalige veldvijver die in de 19e eeuw omgevormd werd tot een romantische vijver in Engelse landschapsstijl en nog altijd beeldbepalend is voor het provinciedomein, krijgt een make-over en mag straks in niets meer lijken op de troebele vijver die het vandaag is.  Die werken starten op 5 augustus, net na het bouwverlof. “Doorheen de jaren heeft er zich een dikke sliblaag van 60 tot wel 100 centimeter afgezet in de vijver”, verduidelijkt gedeputeerde voor milieu, natuur en landschap Jurgen Vanlerberghe. “Die volledige sliblaag zal gebaggerd worden en komt terecht op een voormalige akker. In totaal zal ongeveer 20.000 kubieke meter slib uit de vijver worden gehaald. Eens die droog is, zal er amper 5% overblijven. De werken hebben tot doel een parkvijver te krijgen met helder, voedselrijk zoet water. Na het ontslibben van de vijver worden inheemse waterplanten aangeplant.”

't Zeetje is op vandaag een groene, troebele soep.
Joke Couvreur 't Zeetje is op vandaag een groene, troebele soep.

De dikke sliblaag in ’t Zeetje is voor een groot deel te wijten aan de Veldbeek die nu rechtstreeks in de vijver uitkomt. “Die beek brengt veel slib mee en zorgt voor een snelle verlanding”, weet de gedeputeerde. “Om dat in de toekomst te voorkomen krijgt de Veldbeek een apart tracé langs de rand van de vijver en kan deze bypass gemakkelijk uitgebaggerd worden.” Daarnaast zullen ook enkele bruggen worden aangepakt die na hun plaatsing eind jaren zeventig aan vervanging toe zijn. Zo moeten de eilandjes in de vijver optimaal toegankelijk blijven.

De geplande werken hebben een prijskaartje van 400.000 euro en zullen ook enige hinder met zich meebrengen. “De aannemer zal het slib heen en weer rijden over de toegangsweg. Dat is de weg tussen de parking en cafetaria ‘De Keunepupe’”, aldus gedeputeerde Vanlerberghe. “Aangepast schoeisel is aangewezen voor bezoekers. Het pad rond ’t Zeetje zal niet toegankelijk zijn. We raden aan om gedurende de werken de aanwijzingen op het terrein stipt op te volgen. De andere wandel- en looproutes, zoals die voor beginnende lopers, blijven wel toegankelijk.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.