School en gemeente in gesprek rond verkeersveiligheid

Raadslid Filip Godderis (N-VA) vroeg zich op de gemeenteraad af waarom de gemeente nog niet in gesprek is gegaan met de directie van de gemeenteschool in Koolskamp. "De directrice dringt al een poos aan op extra verkeersveilige maatregelen, maar dat gesprek lijkt er maar niet te komen." Schepen Krist Soenens beaamde dat hij al persoonlijk contact met de school had, maar dat er nog geen vergadering uit is voortgevloeid. Hij gaf meteen mee dat een zone 30 er invoeren niet kan omdat de Klooster straat een gewestweg is." Burgemeester Karlos Callens suste en beloofde dat er binnenkort een gesprek komt. (VDI)