Nieuw subsidiereglement steunt voorschoolse kinderopvanginitiatieven

Getty Images
Het Lokaal Overleg Kinderopvang en de Ardooise gemeenteraad gaven groen licht aan een nieuw subsidiereglement ter ondersteuning van de opstart en uitbreiding van initiatieven voor de opvang van baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar. 

“Als gemeentebestuur vinden wij het belangrijk dat er voldoende voorschoolse kinderopvangmogelijkheden blijven”, duidt schepen van Kinderopvang Véronique Buyck (Groep 82). “ Ardooie wil namelijk een aantrekkingspool voor jonge gezinnen blijven. Daarom is het belangrijk dat er voldoende aanbod is aan betaalbare en toegankelijke kinderopvangplaatsen. Jonge gezinnen moeten zich op een onbezorgde manier kunnen settelen in de gemeente en daarom is kinderopvang van groot belang. Daarom willen we de starters ondersteunen en wordt er vanaf 1 februari een eenmalige startpremie toegekend ter ondersteuning van de opstart of uitbreiding van kinderopvanginitiatieven. De premie bedraagt 400 euro per bijkomende kinderopvangplaats, maar er zijn enkele voorwaarden. Zo moet de aanvrager gezinsopvang of groepsopvang organiseren met een geldige vergunning van Kind en Gezin, moet de opvang georganiseerd worden op het grondgebied van de gemeente Ardooie, moeten de nieuwe opvangplaatsen dienen voor kinderen tussen 0 en 3 jaar en bedoeld zijn voor opvang met een minimum van vier opvangdagen per week. Tot slot moet het opvanginitiatief minstens vier kalenderjaren blijven bestaan.”

Schepen Véronique Buyck.
JVK Schepen Véronique Buyck.

Daarnaast wordt door de gemeente een jaarlijkse speelgoed- en materiaalpremie toegekend ter ondersteuning van de kwalitatieve uitbouw van de bestaande kinderopvanginitiatieven, mits naleving van bepaalde voorwaarden. Het gaat om een jaarlijkse ondersteuningstoelage van 150 euro per opvanglocatie voor gezinsopvang die door Kind en Gezin vergund wordt. Opvanglocaties voor groepsopvang die door Kind en Gezin vergund worden, kunnen jaarlijks rekenen op 300 euro.