N-VA pleit voor strengere aanpak zwerfvuil

N-VA Ardooie-Koolskamp is vragende partij om de glasbollen op het Tasscheplein ondergronds te brengen. "Aan de glasbollen wordt regelmatig zwerfvuil aangetroffen. Het plein oogt troosteloos en dat trekt jammer genoeg vervuilers aan. In afwachting van de heropbouw van het Openbaar Centrum werd weinig met het plein ondernomen", aldus ondervoorzitter Steven De Wulf. "Net zoals op het Polenplein kan men hier de glasbollen ondergronds plaatsen." De oppositiepartij bekommert zich al langer om de zwerfvuilthematiek. Zo kaartten ze in februari 2015 al de vervuiling, het sluikstorten en de graffiti in Koolskamp aan. "En het probleem doet zich nog steeds voor. Het gemeentebestuur verwacht bovendien heel weinig van het bekeuren van sluikstorters. In de jaarbegroting werd voor 1.000 euro retributies ingeschreven, wat gelijkstaat met acht bekeuringen van 125 euro." (CDR)