Groen licht voor windmolen d’Arta ondanks 103 bezwaren en negatief advies Ardoois gemeentebestuur

An Schaubroeck van Aspiravi en Pieter De Backere van D’Arta duiden de plaats aan waar de windmolen komt.
Joke Couvreur An Schaubroeck van Aspiravi en Pieter De Backere van D’Arta duiden de plaats aan waar de windmolen komt.

De deputatie van de provincie West-Vlaanderen heeft een omgevingsvergunning verleend aan nv Aspiravi voor de bouw van een windturbine bij diepvriesgroentenbedrijf d’Arta in de Pittemsestraat. Tijdens het openbaar onderzoek werden 103 bezwaren ingediend. Ook het gemeentebestuur van Ardooie bracht negatief advies uit. Alle technische adviezen van het directoraat-generaal Luchtvaart, het Agentschap Wegen en Verkeer en het departement Omgeving en het advies van de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC) waren wel gunstig. De deputatie volgt nu het advies van de POVC die verwijst naar de bundeling van de windturbine en het bedrijventerrein. ”Door deze inplanting wordt geen nieuwe open ruimte aangesneden, maar wordt de bestaande ruimte optimaal gebruikt. De omvang van het bedrijventerrein en het feit dat het bedrijf zelf de energie zal gebruiken, rechtvaardigen dat maar één turbine mag worden vergund. Er is geen ruimte voor extra windturbines in de ruimere omgeving”, luidt het oordeel van de deputatie. “De turbine wordt centraal op het bedrijventerrein ingeplant, zodat mogelijke effecten grotendeels door het bedrijventerrein opgevangen worden. Uit het advies van de POVC blijkt dat de hinder goed beheerst kan worden en dat aan alle wettelijke normen kan voldaan worden. Dat wil zeggen dat geen enkele woning meer dan acht uur slagschaduw per jaar of meer dan een half uur per dag slagschaduw zal ondervinden.”
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.