"We doen alles om nieuwe fraude te voorkomen"

GEMEENTE NEEMT MAATREGELEN OM VERDUISTERING DOOR PERSONEEL TE VERMIJDEN NA GESJOEMEL ONTVANGER

In maart vorig jaar werd ontdekt dat de toenmalige gemeenteontvanger, I.P., gemeentegeld verduisterd had.
Foto RV In maart vorig jaar werd ontdekt dat de toenmalige gemeenteontvanger, I.P., gemeentegeld verduisterd had.
Het onderzoek naar het financieel gesjoemel van voormalig gemeenteontvanger I.P., die in maart vorig jaar ontslag nam toen bleek dat ze al jaren gemeentegeld verduisterde, is afgerond. Burgemeester Karlos Callens (Groep 82) hoopt dat de zaak nog dit jaar voor de rechtbank komt en zet alles op alles om het verloren geld te recupereren. Ondertussen neemt de gemeente een reeks maatregelen om financiële fraude door het personeel te voorkomen.

Een interne steekproef bracht vorig jaar in maart aan het licht dat er geregeld gemeentegeld versluisd werd naar een onbekende rekening. Ontvanger I.P., al sinds begin de jaren 90 in dienst van de gemeente, gaf toe dat ze met de centen knoeide en nam ontslag. Ardooie diende een klacht in bij het parket en een onderzoek werd opgestart. "Dat onderzoek is nu voltooid", aldus burgemeester Karlos Callens (Groep 82). "We hopen dat de zaak nog dit jaar voor de rechtbank komt." Aanvankelijk was er in de wandelgangen sprake van een verduisterd bedrag van zo'n 50.000 euro.


Ondertussen wordt vermoed dat het gesjoemel al meer dan 10 jaar aan de gang was. "Om hoeveel geld het gaat, kan en mag ik niet zeggen", aldus de burgemeester. "Maar het is een aanzienlijke som." De vraag of het bedrag voldoende is om een woning aan te kopen, beantwoord Callens alvast positief. "Er is op vandaag sprake van een bedrag dat zeker verduisterd is en een dubieus cijfer. Maar we zetten al stappen om alle centen terug te krijgen."

Meer controle

Na het ontslag van I.P. ging Ardooie op zoek naar een vervanger. Sinds 1 september is Veroniek Seynaeve uit Hooglede de nieuwe financieel beheerder. Zij buigt zich voortaan over de financiën van de gemeente en van het OCMW en is vast van plan om orde op zaken te stellen. Om te voorkomen dat er in de toekomst opnieuw gefoefeld wordt met gemeente- en/of OCMW-geld, is een reeks maatregelen uitgewerkt.


"Het vertrouwen ten opzichte van het personeel is goed. Maar je mag nooit iemand te veel vertrouwen", aldus gemeentesecretaris Dominiek Pillaert. "Fraude kan je nooit volledig uitsluiten, maar wel zoveel mogelijk voorkomen. Wij bouwen alvast veel meer controle in. Sinds 2007 was er al een intern controlesysteem, maar dat hebben we nu meer uitgewerkt, deels op advies van Audit Vlaanderen. Zo willen we zo weinig mogelijk cash geld in de kas van het secretariaat van de bibliotheek en moedigen we aan om daar zoveel mogelijk met de bankkaart te werken. Ook wordt er per dienst een rekenplichtige aangeduid, die verantwoordelijk is voor de dagontvangsten, dagelijks de kasvoorraad controleert en een kasboekhouding bijhoudt. Van de in totaal 25 bankrekeningen die de gemeente had, zijn er 12 afgesloten en er wordt niet meer met wachtrekeningen gewerkt. Voor betalingen door de gemeente van boven de 5.500 euro moet de financieel beheerder haar fiat geven. Bij het OCMW gaat het om betalingen boven de 7.500 euro. Tot slot hebben we ook een provisierekening. Het is namelijk niet altijd mogelijk dat zowel ik als de financieel beheerder een betaling dubbel ondertekenen. Op de provisierekening staat amper 1.000 euro en er kan maximaal 150 euro per keer mee betaald worden. Ook blijven we steekproeven uitvoeren. Om de werkdruk te verlichten, die door deze maatregelen flink verhoogd voor de financieel beheerder en mezelf, is beslist om een extra boekhouder aan te werven, die ons beiden zal ondersteunen."