Geen ringweg voor 2035

PROVINCIE WERKT ONDERTUSSEN WEL VIER MOGELIJKE TRAJECTEN UIT

Inwoners bespreken de plannen tijdens de infomarkt.
Willy Depraetere Inwoners bespreken de plannen tijdens de infomarkt.
De provincie duwt de ringweg door. Die nieuwe weg is omstreden, omdat de impact op het landschap rond Anzegem groot zal zijn. Er liggen nu vier trajecten voor. Maar er is geen geld voor de miljoenenweg. "De weg komt er niet voor 2035", zegt schepen van Mobiliteit Rik Colman (CD&V).

De provincie hield gisteravond een infomarkt in zaal Ansold.


Er liggen nu vier trajecten voor. Die starten allemaal in de Grote Leiestraat, kruisen de Vichtsesteenweg langs sportcentrum De Drie Kaven en dwarsen de Korte Winter-, Landergem- en Kouterstraat. Vanaf de Berglaan zijn er vier keuzes.


"Ofwel sluit de ringweg aan op de Statiestraat, waar een rotonde kan nabij de Balthazarstraat", zegt gedeputeerde Francky De Block (sp.a). "Maar NMBS-spoorwegnetbeheerder Infrabel wil laten onderzoeken of een brug over of een tunnel onder de spoorweg Kortrijk-Oudenaarde kan. Zo kunnen enkele spoorwegovergangen opgedoekt worden. Als het een brug wordt, hebben we de keuze om schuin langs de spoorweg of recht door het landschap te gaan. Bij een tunnel of brug sluit de ringweg sowieso op de Bevrijdingslaan aan."

Zwarte vlaggen aan de spoorwegbrug in de Bergstraat.
Willy Depraetere Zwarte vlaggen aan de spoorwegbrug in de Bergstraat.

Geen autosnelweg

De meeste bewoners, er waren honderden aanwezigen op de infomarkt op, halen er hun neus voor op, welk traject het ook wordt. "Het landschap zal altijd verminkt worden", zegt Bruno Vermeire van het actiecomité Omring Anzegem Niet. "Er is geen enkel draagvlak. We gaan ons tot het bittere eind verzetten."


De provincie laat tegen midden 2017 een nieuw milieu-effectenrapport opmaken. Daarin zit ook een onderzoek vervat om na te gaan hoe de ringweg het best in het landschap ingebed wordt.


"Er is een knelpunt nabij de Landergemstraat, waar eventueel huizen moeten onteigend worden, maar op andere plaatsen hoeft dat niet", zegt De Block. "We moeten wel op veel plaatsen landbouwgrond onteigenen. Toch proberen we de impact op het landschap zo beperkt mogelijk te houden. Het is géén autosnelweg. Het is een dertig meter brede tweevaksbaan met fietspaden en grachten. De lengte varieert van 3,2 tot 4,4 kilometer, naargelang het traject. We nemen alle opmerkingen mee in de opmaak van het milieu-effectenrapport. En we doen nieuwe tellingen op de gewestweg N382 dwars door Anzegem. Want de ringweg moet die gewestweg net ontlasten. Zo was er in 2011 nog sprake van gemiddeld tachtig vrachtwagens per uur per richting op de N382. Er zal nu wellicht een lichte stijging zijn", aldus De Block.


Het provinciebestuur kiest midden 2017 het traject. Daarna wordt een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt, dat tegen midden 2018 af is. Het gekozen traject wordt in het plan juridisch verankerd.


"We verdedigen de ringweg niet, maar we kunnen niet voorkomen dat het provinciebestuur zijn job doet", stelt schepen van Mobiliteit Rik Colman. "Maar de ringweg is sowieso niet voor de eerste twintig jaar", aldus Colman. Volgens het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de overheid inderdaad geen geld voor de miljoenenweg.