GAS-boetes voor foutief parkeren

Je kan vanaf deze maand in Anzegem een GAS-boete krijgen. Het schepencollege heeft daartoe een reglement goedgekeurd. "We zijn vertrokken van het bestaande reglement van onze collega-gemeenten in de politiezone Mira", zegt burgemeester Claude Van Marcke. "Maar we hebben er onze eigen prioriteiten uitgehaald. Niet met de bedoeling om repressief te werk te gaan, maar met de bedoeling hiermee de mogelijkheid te hebben om terugkerende problemen aan te pakken. De prioriteiten die wij naar voren hebben gehaald, zijn parkeerproblemen, zwerfvuil en sluikstorten. Het is niet dat wij hier zulke grote problemen hebben met die aspecten, maar we willen hierop graag de klemtoon leggen. Geluidsoverlast en niet-opgeruimde hondenpoep kunnen in principe ook bestraft worden, maar die staan niet op onze prioriteitenlijst." (JME)