ZNA en GZA zetten belangrijke stap richting fusie: patiëntgegevens voortaan bewaard in één elektronisch dossier

.
iStock .
De Antwerpse ziekenhuisgroepen ZNA en GZA hebben een belangrijke stap gezet in het kader van hun gezamenlijke toekomst. Ze starten met de invoering van een volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). Vandaag worden administratieve en medische gegevens van patiënten geregistreerd en bewaard in tientallen verschillende softwaretoepassingen.

ZNA en GZA kozen voor ‘HiX’, het EPD-softwarepakket van ChipSoft. Wouter De Ploey, CEO van ZNA: “We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een toekomstbestendige oplossing in huis halen die onze samenwerking ondersteunt. De software integreert en stroomlijnt het zorgtraject van de patiënt binnen onze beide organisaties. Gegevens worden eenmalig vastgelegd en zijn vlotter beschikbaar. Alle zorgverleners die een zorgrelatie hebben met de patiënt, hebben gelijktijdig toegang tot hetzelfde patiëntendossier en bouwen voort op elkaars registraties, wat de kwaliteit en patiëntveiligheid verhoogt.”

Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele ‘devices’, kunnen zorgverleners - mits ze toestemming hebben - overal relevante informatie inkijken en registreren. Een online portaal geeft ook de patiënt toegang tot zijn of haar eigen dossier. Patiënten krijgen bijvoorbeeld meer inzicht in hun eigen zorgplanning, kunnen eenvoudiger communiceren met hun zorgverleners en sneller beschikken over relevante informatie.

Fusie

ZNA en GZA zetten eind 2016 het licht op groen voor een “structurele en duurzame samenwerking” – een fusie wil men het niet noemen. De samenwerking tussen de twee ziekenhuisgroepen is er een van formaat. In totaal gaat het over meer dan 3.000 bedden en meer dan 1.000 artsen, verspreid over de drie campussen van GZA Ziekenhuizen en negen ziekenhuizen van ZNA.

Het invoeren van een geïntegreerd elektronisch patiëntendossier is niet het eerste gezamenlijke initiatief van ZNA en GZA. Sinds de zomer van 2018 werken de laboratoria pathologische anatomie van de ziekenhuisgroepen nauw samen. Er staan in de toekomst nog samenwerkingsverbanden gepland. Het gaat onder meer om de invoering van een centrale apotheek en de oprichting van een expertisecentrum voor endoscopische ingrepen.