Zeven oldtimereigenaars in beroep tegen LEZ-boetes

Zeven eigenaars van oldtimers met een O-plaat vechten hun boete aan bij de politierechter. Met dat gezamenlijk beroep wil de Belgische Federatie Oude Voertuigen (BOFV) afdwingen dat auto's ouder dan dertig jaar wél kosteloos kunnen rijden in de Antwerpse lage-emissiezone (LEZ). Die bestond gisteren precies een jaar. "De zaak wordt in juni gepleit", zo klinkt het bij de BFOV.

Oldtimers met een O-plaat kregen met de invoering van de LEZ zware beperkingen opgelegd. Een voertuig ouder dan 40 jaar betaalt een 'ontheffing' van 180 euro per jaar, wagens tussen 25 en 40 jaar mogen jaarlijks hooguit acht dagpassen van 35 euro kopen. De BFOV, die 450 clubs en 57.000 leden vertegenwoordigt, vindt dat niet fair. De federatie wijst op de gigantische vervuiling van cruiseschepen in Antwerpen

Uitzondering geweigerd

Een vraag om een uitzondering voor oldtimers te voorzien, viel in dovemansoren bij het stadsbestuur. "Er restte geen andere keuze dan een juridische procedure", stelt de federatie. "We zijn nu nog meer gesterkt in ons verzet, aangezien Brussel oldtimers van meer dan dertig jaar oud wél nog toelaat in zijn pas ingevoerde LEZ. De stad Antwerpen moet er zich van bewust zijn dat als wij deze zaak winnen, een bom wordt gelegd onder de lage-emissiezone."


Antwerps hoogleraar Roeland Samson betwijfelt intussen of de LEZ de luchtkwaliteit écht verbetert. "Het idee voor zo'n zone is goed. Buitenlandse voorbeelden bewijzen dat. Maar in Antwerpen heeft men automobilisten niet ontraden om nog naar de stad te rijden. Slechts een beperkt aantal wagens wordt weggehouden. Ik vrees dat er enkel een positief effect kan zijn als het verkeer drastisch vermindert. Ons Airbezenproject (2014) toonde de sterke band aan tussen verkeer en luchtvervuiling, niet het minst in zogenaamde street canyons: smalle straten met hoge huizen." (PHT)