Zesdejaars van Tachkemoni-school willen examens afgelasten en sturen brief naar minister van Onderwijs

Het Tachkemoni Atheneum in de Lange Leemstraat.
Agion.be Het Tachkemoni Atheneum in de Lange Leemstraat.
De zesdejaars van het Tachkemoni Atheneum in de Lange Leemstraat hebben een brief geschreven naar minister Ben Weyts omdat ze vinden dat de eindexamens dit jaar niet mogen plaatsvinden. Ze vrezen dat de resultaten van de examens hun capaciteiten en inspanningen niet correct zullen weerspiegelen door de coronacrisis.

In hun brief naar de minister van Onderwijs bedanken ze hem voor het introduceren van ‘pre-teaching’, wat hen de kans biedt om te blijven leren tijdens de coronamaatregelen. Over het voorstel van de minister om de eindexamens dit jaar te laten doorgaan zijn ze daarentegen minder enthousiast. “We zijn bezorgd, iedereen lijdt in de huidige situatie en dit maakt ons zeer ongerust”, staat in de brief te lezen. “We hebben het momenteel al moeilijk om onze afstandsschooltaken zo goed mogelijk te maken, dit heeft ernstige gevolgen voor onze geestelijke gezondheid.”

Minister Weyts stelt voor om op één week tijd examens te organiseren voor al onze hoofdvakken. Dat maakt het examenrooster veel zwaarder dan gewoonlijk

Zesdejaar Shirley

Lagere cijfers

De zesdejaars vrezen dat de resultaten van eventuele eindexamens geen juiste weergave zouden zijn van hun capaciteiten en inspanningen. De coronamaatregelen zullen volgens hen leiden tot lagere cijfers. “Na meer dan een maand in lockdown, zal het moeilijk worden om terug naar school te gaan en alles in te halen. Als de lessen worden hervat, zullen we waarschijnlijk les krijgen tot aan de week van onze examens. Dit zal het moeilijker maken om ervoor te studeren.”

“In de Tachkemoni-scholen passen we normaal het examenrooster aan voor leerlingen die bijvoorbeeld de religieuze feestdagen volgen of die dyslexie hebben”, vertelt Shirley Halperin, een van de zesdejaars. “Minister Weyts stelt voor om op één week tijd examens te organiseren voor al onze hoofdvakken. Dat maakt het examenrooster veel zwaarder dan gewoonlijk.”

Kloof tussen Vlaanderen en Wallonië

In hun brief wijzen de zesdejaars ook op de verdeeldheid tussen Vlaanderen en Wallonië bij de aanpak van dit schoolprobleem. “Dit zou een kloof veroorzaken tussen de jeugd van vandaag, waarbij de helft van het land studeert en de andere alleen taken krijgt”, staat er te lezen. “Onze vrienden in Wallonië en Brussel moeten geen eindexamens afleggen en worden enkel geëvalueerd via taken”, legt Shirley Halperin uit.

Met hun brief aan de minister en een petitie binnen de school hopen de zesdejaars de eindexamens te laten afgelasten. “In plaats daarvan willen we geëvalueerd worden via een online platform”, zegt Shirley. “We zijn ervan overtuigd dat ook de leerlingen van andere scholen liever geen eindexamens afleggen. We hopen dat de minister onze brief zal lezen en onze woorden in gedachten zal houden. Net zoals hij het zelf heeft gezegd vinden we deze speciale tijd eerder een tijd van leren dan evalueren.”

Met een brief aan de minister hopen de zesdejaars van het Tachkemoni Atheneum de eindexamens dit jaar te laten afgelasten.
rv Met een brief aan de minister hopen de zesdejaars van het Tachkemoni Atheneum de eindexamens dit jaar te laten afgelasten.