Wetenschappers UAntwerpen: “Eetbare insecten bevatten weinig vervuilende stoffen”

Een sprinkhaan.
thinkstock Een sprinkhaan.
Het aanbod eetbare insecten wordt steeds groter. Net zoals in alle andere voedingsproducten moet de potentiële aanwezigheid van gevaarlijke organische chemicaliën ook in insecten onderzocht worden. Onderzoekers van UAntwerpen namen de proef op de som.

De wereldbevolking groeit. Daardoor stijgt ook de druk op de aarde, want al die monden moeten gevoed worden. Traditionele voedingsbronnen hebben vaak ook een negatieve impact op het klimaat: denk bijvoorbeeld aan de CO2- en methaanuitstoot bij veeteelt. De voorbije jaren doken verschillende alternatieven op, waaronder eetbare insecten. Ook in België zijn er ondertussen sprinkhanen, kevers en andere insecten op de markt.

Eetbare insecten vormen een duurzaam alternatief voor de traditionele voedingsbronnen – veelal op basis van dierlijke eiwitten. Insecten hebben een hoge voedingswaarde, stoten weinig broeikasgassen uit en hun teelt verloopt veel efficiënter dan bij traditionele veeteelt.

Maar is het eten van insecten wel veilig? Onderzoekers van de UAntwerpen namen de proef op de som en bestelden in vijf Europese en drie Aziatische landen voor menselijke consumptie gekweekte sprinkhanen, kevers, vlinders, libellen en andere insecten. De insecten werden vervolgens getest op gevaarlijke organische chemicaliën met mogelijke hormoonverstorende eigenschappen, zoals persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s), weekmakers en brandvertragers (FR’s).

Geruststellende resultaten 

Hun conclusie? Eetbare insecten bevatten weinig vervuilende stoffen. “De resultaten zijn eigenlijk geruststellend”, zegt dr. Giulia Poma, wetenschapster verbonden aan de Onderzoeksgroep Toxicologie van de Universiteit Antwerpen, die het onderzoek voerde onder begeleiding van prof. Adrian Covaci. “Het niveau van chemische besmetting varieerde sterk, afhankelijk van de soort, het productieproces en het land van herkomst, maar de vervuiling was over het algemeen laag en vergelijkbaar met andere veelgebruikte dierlijke producten.”

”Als we de resultaten vergelijken met de toelaatbare waarden, kunnen we concluderen dat het risico op schadelijke gezondheidseffecten door blootstelling aan de geanalyseerde organische stoffen via consumptie van de geanalyseerde insectsoorten onwaarschijnlijk is”, besluit dr. Poma.

De resultaten van het onderzoek verschijnen in het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift Environmental Health Perspectives.