Wat als uitstoot van CO2 straks peperduur wordt? StRaten-generaal wil ‘stresstest’ voor Antwerpse haven

De Antwerpse haven bereikte begin dit jaar een akkoord met de Britse chemiereus Ineos over de bouw van twee fabrieken.
Photo News De Antwerpse haven bereikte begin dit jaar een akkoord met de Britse chemiereus Ineos over de bouw van twee fabrieken.
StRaten-generaal roept op om een ‘klimaatstresstest’ uit te voeren op de Antwerpse haven. “Bedrijven moeten kunnen aantonen dat ze hun huidige en toekomstige vervuiling ook effectief kunnen betalen.” Eerder pleitte de burgerbeweging ook al voor de aanstelling van een ‘klimaatintendant’.

Om de klimaatdoelstellingen te halen voerde Europa in 2005 een systeem van emissierechten in. Bedrijven (of landen) die broeikasgassen zoals CO2 uitstoten kunnen die uitstoot compenseren door emissierechten te kopen of uit te wisselen. Omdat het aantal emissierechten elk jaar daalt, worden de rechten die op de markt komen steeds duurder. Op die manier wil Europa bedrijven dwingen om geleidelijk aan hun uitstoot te verminderen.

Het systeem werkt, maar volgens stRaten-generaal is de Vlaamse petrochemische industrie niet uitgerust op de steeds groeiende kost van CO2-uitstoot. Met een ‘klimaatstresstest’ wil de burgerbeweging de mogelijke economische risico’s die in de petrochemie schuilen, in kaart brengen.

We erkennen zonder meer het economische belang van de Antwerpse haven. Net daarom is het zo belangrijk om de financiële risico’s van klimaatgevoelige industrie beter in beeld te brengen

Thomas Goorden

Worstcasescenario

“We trekken de parallel met de bankensector”, zegt Thomas Goorden, coördinator luchtkwaliteit bij stRaten-generaal. “Na de crisis (van 2008, red.) is immers beslist dat banken moeten kunnen aantonen dat ze genoeg financiële middelen hebben om een ‘worstcasescenario’ te overleven. Wij vinden dat bedrijven ook moeten kunnen aantonen dat ze hun huidige en toekomstige vervuiling effectief kunnen betalen, ook wanneer we de klimaatopwarming onder de 1,5 graden Celsius willen houden.”

“We erkennen zonder meer het economische belang van de Antwerpse haven”, gaat Goorden verder. “Net daarom is het zo belangrijk om de financiële risico’s van klimaatgevoelige industrie beter in beeld te brengen. Enkel zo kunnen we een potentiële situatie voorkomen waarin we blijven zitten met een petrochemische infrastructuur waar niemand de vervuiling nog van kan betalen.” 

Zware investeringen

De oproep van stRaten-generaal komt er nadat in de Antwerpse haven grote CO2-intensieve investeringsprojecten zijn aangekondigd. Zo bereikte de haven begin dit jaar een akkoord met de Britse chemiereus Ineos over de bouw van twee fabrieken. En ook Borealis en Exxon plannen een uitbreiding. Recente uitspraken van Jacques Vandermeiren, de topman van het Havenbedrijf, deden de ongerustheid bij de burgerbeweging nóg toenemen. Vandermeiren sprak in een interview met De Standaard immers over de onzekerheid over de manier waarop en tegen welke prijs de CO2-uitstoot van de bedrijven in de Antwerpse haven de komende decennia beperkt of geneutraliseerd kan worden.

Het is de tweede keer in korte tijd dat stRaten-generaal zich in het klimaatdebat mengt. Begin deze maand lanceerde Manu Claeys het voorstel voor een ‘klimaatintendant’, om het klimaatdossier van de politieke gevoeligheden te onttrekken. “Die intendant komt met zijn team - een communicatieteam, een participatieteam en experten - en begint werkbanken uit te rollen”, lichtte Claeys zijn idee toe. “Dan kan je een energiewerkbank hebben, een werkbank over waterhuishouding, binnen de Vlaamse bevoegdheid. Wij gaan niet de wereldproblematiek op niveau van klimaat oplossen, maar wel op het Vlaams niveau waar je rond heel specifieke zaken werkbanken kan opstarten.”
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.