Voortgangsrapport Toekomstverbond kent vertraging

Het voortgangsrapport van het Toekomstverbond dat normaal gisteren ging gepresenteerd worden in de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement, is niet klaar. Het Toekomstverbond, dat is het akkoord over de Oosterweelverbinding en de overkapping van de Ring, dat op 15 maart werd gesloten tussen de Vlaamse regering, de stad Antwerpen en de burgerbewegingen.


"Er is al hard gewerkt maar de workshops en onderhandelingen zijn nog niet afgerond", is te horen bij Ringland. "Pas als dat werk klaar is, kunnen we ermee naar de Vlaamse Regering en het parlement. Ringland is dan ook hoopvol dat we binnen twee weken grote stappen kunnen zetten in de uitvoering van het Toekomstverbond." (DILA)