Vlotter en veiliger verkeer op Groot Hagelkruis

De stad gaat uittesten hoe het verkeer veiliger en vlotter kan doorstromen op het gecompliceerde kruispunt van het Groot Hagelkruis met de Ferdinand Verbiststraat, op de grens van Antwerpen en Ekeren. Zes maanden lang staat er een proefopstelling.


Wie regelmatig van de Luithagen komt en de brug richting Ekerse dorpskom over rijdt, weet dat de aansluiting van het Groot Hagelkruis op de Ferdinand Verbiststraat en de Eduard Van Benedenstraat verkeerstechnisch geen topper is. Je kunt op verschillende manieren de achterliggende wijk inrijden. Een proefopstelling moet alles overzichtelijker maken.


Koen Kennis, N-VA-schepen van Mobiliteit: "Op het kruispunt komen binnenkort nieuwe verkeerslichten. Die hebben detectielussen om de frequentie van het verkeer te meten. We pikken daarop in door betonnen blokken te plaatsen die voorkomen dat je van het Groot Hagelkruis naar de Eduard Van Benedenstraat rijdt."


Voor de fietsers worden de fietspaden langs beide zijden van de straat gemarkeerd. Ook de oversteekplaats wordt veiliger.


(PHT/FSE)