Vijftien 'schijnhomo's' ontmaskerd

Je voordoen als homo om asiel te krijgen en als je de papieren in handen hebt, plots een vrouw willen trouwen: in Antwerpen is het geen zeldzaamheid. De Antwerpse cel Schijnhuwelijken heeft het voorbije jaar vijftien heterohuwelijken geweigerd.


Paul Cordy (N-VA), districtsburgemeester van Antwerpen, waarschuwt andere districten en gemeenten voor het verschijnsel van zogenaamde schijnhomo's. "In zo'n geval is er bij een asielaanvraag een valse verklaring afgelegd en gaat het om een schijnhuwelijk met een vrouw. Of beide elementen spelen mee. We moeten bekijken of deze prakrijken binnen een georganiseerd circuit vallen", verklaart hij in de Gazet van Antwerpen. Vaak trouwen de schijnhomo's met een vrouw uit het land van herkomst.


Vorig jaar zijn 238 vluchtelingen erkend op basis van hun geaardheid of genderidentiteit. Dat is 4% meer dan in 2014.


(PHT)