Vijf miljoen voor schoonmaak waterlopen

Vanaf september zal de provincie 2.400 kilometer waterlopen ruimen. Te veel planten en zwerfvuil belemmeren de vlotte doorstroming en kunnen tot wateroverlast leiden. Oevers brokkelen af. Vuilroosters raken verstopt. Vissen zitten vast op plaatsen waar ze niet voorbij kunnen. Daarom worden de beken en andere onbevaarbare waterlopen schoongemaakt. De provincie trekt hiervoor 5 miljoen euro uit. De droogte vormt ook een uitdaging voor het onderhoud, de voorbije zomer stond maar liefst 80% van de provinciale waterlopen droog. (DILA)