Verkeerslichten Paardenmarkt verdwijnen

Tegen juni 2017 wil de stad Antwerpen de Paardenmarkt verkeersveiliger maken. De rijbaan wordt er versmald en er komen rijbaankussens zodat chauffeurs hun snelheid matigen. De politie stelde immers vast dat veel chauffeurs de 'zone 30 binnenstad' die op de Paardenmarkt geldt, niet respecteren. Bovendien wordt er werk gemaakt van een vlottere verkeersdoorstroming. Zo zal de stad ook de verkeerslichten op het kruispunt verwijderen. Gemotoriseerd verkeer dat uit de Rodestraat komt, zal verplicht rechtsaf moeten draaien. Op de Rijnpoortvest wordt de rijrichting voor gemotoriseerd verkeer omgedraaid. Het kruispunt zelf wordt heringericht met een nieuwe middengeleider. Dit alles om het verkeer er veiliger te maken. Verder wordt de bestaande middengeleider ter hoogte van Hessenbrug verwijderd en komt er tussen Leien en Rijnpoortvest een fietspad dat in de rest van de straat overgaat in fietssuggestiestroken. De werken zullen gefaseerd worden uitgevoerd in mei-juni om de (verkeers)hinder zo veel mogelijk te beperken. (DILA)