Verkeerscentrum bestudeert nieuw voorstel Oosterweel

Het compromisvoorstel van overkappingsintendant Alexander D'Hooghe wordt door het Verkeerscentrum beoordeeld op zijn merites voor de verkeersdoorstroming. Het voorstel wordt ook financieel tegen het licht gehouden. Dat kan snel gebeuren, zodat er nog een vergelijk kan worden gevonden voor eind april.


Alexander D'Hooghe heeft een voorstel tot compromis over de Oosterweelverbinding waarmee hij de juridische strijd hoopt te beëindigen. In het voorstel wordt het Oosterweeltracé enkel gebruikt voor plaatselijk verkeer en komt er een noordelijker tracé voor doorgaand verkeer. De actiegroepen reageren voorzichtig positief op het voorstel van D'Hooghe. Als zij zich kunnen vinden in het compromis, bestaat de kans dat ze hun klacht voor de Raad van State laten vallen. Het rechtsorgaan moet zich in principe tegen eind april uitspreken. (PJBA)