Van Overtveldt naar cassatie tegen Omega Diamonds

De federale overheidsdienst Financiën heeft gisteren een cassatieberoep ingediend tegen de beslissing van het Antwerpse hof van beroep om de miljardenclaim van de douane tegen Omega Diamonds af te wijzen. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt vindt dat de beslissing van het hof van beroep niet strookt met de dagelijkse strijd tegen fraude. Het hof wees de claim tegen het diamantbedrijf en elf medebeklaagden op 25 januari af. Net zoals de rechter in eerste aanleg oordeelde ook het hof van beroep dat het reglementeren van de invoer van ruwe diamant door vergunningen in strijd is met het Europees recht. Tussen 2003 en 2008 voerde het ruwe diamant uit Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten in maar volgens de douane kreeg het bedrijf invoervergunningen op basis van onvolledige en onjuiste informatie over de oorsprong, waarde en leverancier van de diamanten. De advocaat van Omega Diamonds zegt akte te nemen van het cassatieberoep, maar wil verder niet reageren.