Vakbond: "Geen ontslagen bij Atlas dit jaar"

"Het personeel van Atlas, integratie en inburgering Antwerpen, kan gerust zijn, dit jaar vallen er geen ontslagen." Dat zegt Tim Lycke van het ACLVB. Vorig jaar heerste er ongerustheid bij het personeel na een negatieve externe audit. Er werd gevreesd dat vijftien mensen ontslagen zouden worden en dat was voor het personeel de spreekwoordelijke druppel. Maar zover zou het dus niet komen. Directie en vakbonden zijn overeengekomen om het directieplan niet door te voeren tegen juli, zoals eerst voorzien. "We hebben de raad van bestuur gevraagd om het plan tijd te geven tot het einde van dit jaar. Zij hebben dat voorstel aanvaard. Samen met de werkgever zullen we nu de negatieve punten van de audit bekijken en samen naar een oplossing zoeken", aldus Lycke. Wel zegt de vakbond enkel te willen werken aan de negatieve punten waar zij het mee eens zijn. "Wij zijn het niet volledig oneens met die audit. Het personeel beseft dat er bepaalde zaken beter kunnen en daar willen we samen aan werken. Maar over andere zaken zijn we het niet eens en zullen we als vakbond dus ook niet in tussen komen. Daar doet de directie mee wat ze wil." (ADA)