Uploaden van omgevingsvergunning Oosterweel neemt drie (!) weken in beslag

Een simulatie van de toekomstige situatie op Rechteroever ter hoogte van wijk Den Dam, wanneer de Oosterweelverbinding gerealiseerd zal zijn. Het viaduct aan het Sportpaleis verdwijnt en de Ring worden ‘onder het maaiveld’ gestoken. Ter hoogte van de nieuwe fietsbrug richting Merksem wordt de Ring overkapt.
RV Een simulatie van de toekomstige situatie op Rechteroever ter hoogte van wijk Den Dam, wanneer de Oosterweelverbinding gerealiseerd zal zijn. Het viaduct aan het Sportpaleis verdwijnt en de Ring worden ‘onder het maaiveld’ gestoken. Ter hoogte van de nieuwe fietsbrug richting Merksem wordt de Ring overkapt.
Het louter indienen van de omgevingsvergunning voor de Antwerpse Oosterweelverbinding bij de Vlaamse overheid zal drie weken in beslag nemen. Dat heeft Luc Hellemans, de algemeen directeur van bouwheer Lantis, gezegd in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken in het Vlaams Parlement.

Het aanvragen van een omgevingsvergunning is in deze digitale tijden een koud kunstje geworden. Via het omgevingsloket kan je, mits je jouw elektronische identiteitskaart en een kaartlezer (of een federale token) gebruikt, de nodige documenten met de minste moeite uploaden.

In het geval van de Antwerpse Oosterweelverbinding – het grootste infrastructuurproject ooit in Vlaanderen - blijkt het louter indienen van de vergunning een huzarenstuk van formaat. Het uploaden van de documenten zou in totaal drie (!) weken in beslag nemen.

2.500 pagina’s (X 2.200)

Volgens Luc Hellemans, de algemeen directeur van bouwheer Lantis, telt de vergunning voor de werken op rechteroever liefst 2.200 documenten. “Voor de goede orde: één document bestaat uit 2.500 pagina’s, met telkens 33 bijlagen’, verduidelijkt Hellemans. “Dat betekent dat we 504 uren uploadtijd nodig hebben om de volledige vergunning via de website van de Vlaamse overheid in te dienen. Met andere woorden: mijn collega zal pas na drie weken zijn identiteitskaart weer uit de kaartlezer kunnen nemen, omdat dan pas de volledige vergunning op het netwerk is opgeladen.”

Timing

Lantis hoopt nog dit jaar de omgevingsvergunning voor de werken op rechteroever te verkrijgen zodat nog in het najaar kan gestart worden met werken aan de Scheldetunnel, de verbinding van 1,8 kilometer tussen het Sint-Annabos (linkeroever) en het Noordkasteel (rechteroever). In 2021 starten dan de werken aan het Oosterweelknooppunt en de Royerssluis. Een jaar later zou de aannemer dan kunnen beginnen aan de realisatie van de Kanaaltunnels (de vier tunnelkokers die het Oosterweelknooppunt met de Ring verbinden) en dan zouden ook werken in de buurt van Merksem en Luchtbal starten. Pas in 2023 starten de werken aan de Oosterweelverbinding in de buurt van Deurne-Noord en Borgerhout. Volgens de huidige planning zijn de werken aan de ganse Oosterweelverbinding pas in 2030 afgerond. 

Op Linkeroever zijn de werken aan Oosterweel vorig jaar al begonnen, vooral op snelwegniveau. Vanaf volgende maand komen de werken er pas echt op kruissnelheid. In 2020 zal er op vijf werven tegelijk gewerkt worden. De Oosterweelwerken op Linkeroever zijn volgens de huidige planning klaar in 2025.