UAntwerpen en provincie blijven elkaar trouw

Gouverneur Berx, gedeputeerden Caluwé, Lemmens, Helsen en rector Van Goethem
Koen Fasseur Gouverneur Berx, gedeputeerden Caluwé, Lemmens, Helsen en rector Van Goethem
Het Antwerpse provinciebestuur en de Universiteit Antwerpen zijn al jarenlang partners op het vlak van onderzoek, onderwijs en materiële en logistieke samenwerking. Die band wordt bevestigd in een nieuw raamakkoord. De provincie Antwerpen trekt in haar meerjarenbegroting jaarlijks 225.000 euro uit voor een aantal specifieke onderzoeksopdrachten.

Het nieuwe raamakkoord legt onder meer het accent op onderzoek en innovatie. De specifieke keuzes worden binnenkort gemaakt in een gezamenlijke stuurgroep maar zullen voornamelijk gaan over duurzame chemie en materialen, mobiliteit en logistiek, zorginnovatie en milieu. “Naast het geven van specifieke onderzoeksopdrachten kunnen we als provinciebestuur op de domeinen die voor ons van strategisch belang zijn ook onderwerpen aanleveren voor master- en doctoraatsthesissen of eindwerken en stages”, zegt gedeputeerde voor Flankerend Onderwijsbeleid Kathleen Helsen. “Eén van onze prioriteiten is het bevorderen van een betere aansluiting tussen het onderwijsveld en de arbeidsmarkt.” De eerste trajecten zullen dit najaar al van start gaan.

Win-win

“De provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen bogen al jaren op een productieve samenwerking. Het is daarom opportuun om deze voor de komende jaren te verankeren in een vernieuwde raamovereenkomst. Strategische onderzoeksprojecten helpen de provincie bij het beleidsvoorbereidende werk en ook bij de evaluatie van het gevoerde beleid”, verduidelijkt Luk Lemmens, gedeputeerde van de provincie Antwerpen.

“Daarbij houden we een win-win voor ogen: kansen voor onderzoekers in de uitvoering van uitstekend onderzoek, dat tegelijk maatschappelijke en economische impact genereert voor de provincie Antwerpen en haar burgers”, zegt Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen. “In overleg werden voor de oproep 2019-2020 strategische domeinen afgebakend waarin onderzoekers van UAntwerpen projecten kunnen voorstellen. 
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.