Twee keer meer Antwerpse kruispunten met slimme verkeerslichten in 2020

Illustratiebeeld.
Klaas De Scheirder - Thinksmart Illustratiebeeld.
De verkeerslichten van 63 Antwerpse kruispunten worden in 2020 aangesloten op de zogenaamde verkeerslichtencoördinatiecomputer of VLCC. Dat systeem zorgt ervoor dat de lichten zich aanpassen aan het verkeer en voor een vlottere doorstroming zorgen.

De eerste kruispunten, 16 in totaal, werden in 2018 op het systeem aangesloten. Vorig jaar waren dat er 48. Dit jaar komen er nog eens 63 kruispunten bij, een verdubbeling van het totaal aantal kruispunten, 64, tot nog toe. De slimme computer zorgt ervoor dat auto’s, voetgangers en fietsers elkaar niet kruisen. Daardoor verloopt de doorstroming een pak vlotter.

Het was oorspronkelijk het plan om alle Antwerpse kruispunten aan te sluiten op de VLCC tegen 2022. Dat zal niet lukken. Een nieuwe richtdatum is er nog niet.