Tuinstraat krijgt dan toch openingsfeest

De Lange Riddersstraat krijgt zaterdag 8 september dan toch haar openingsfeest als groene tuinstraat. De opening stond eigenlijk op 28 juli gepland, maar moest door het sproeiverbod omwille de aanhoudende droogte uitgesteld worden.


Aanstaande zaterdag mogen kinderen meehelpen met het aanplanten van bloemen en planten. Er is ook een gratis lunch en animatie voorzien.


De Lange Ridderstraat is één van de eerste straten die als tuinstraat wordt heraangelegd. In een tuinstraat wordt gestreefd naar het maximaal vergroenen van de straat door de bestaande verhardingen te vervangen door plantvakken, bomen, kruiden- en moestuintjes, grasperkjes en klimplaten.


Zo krijgt de straat een groene uitstraling waar regenwater zoveel mogelijk gebufferd en hergebruikt wordt. (BJS)