Toch niet de grote doorbraak

ACTIEGROEPEN ZIEN PIJNPUNTEN IN 'ULTIEM COMPROMIS OOSTERWEEL'

Peter Vermeulen.
Foto BELGA Peter Vermeulen.
Het woord 'historisch' mag nog even de koelkast in voor de Oosterweelverbinding. "We zijn er nog niet", zo kun je de reacties op het nieuwe voorstel van intendant Alexander D'Hooghe samenvatten. Schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) klinkt het meest optimistisch. "Een akkoord mét de actiegroepen vooraleer de Raad van State zich uitspreekt: dat zou optimaal zijn."

Dat niemand dááraan had gedacht: intendant Alexander D'Hooghe puzzelde niet één, maar twee tracés bij elkaar om de Vlaamse regering én de actiegroepen tevreden te houden. De Oosterweelverbinding blijft onwrikbaar overeind, maar krijgt het statuut van een weg voor 'lokaal' verkeer. Het doorgaand verkeer - iedereen die niet per se in Antwerpen moet zijn - wordt verder van de stad weggeleid via een noordelijke bypass. De chirurg van dienst moet dan wel de A102 en een extra Tijsmanstunnel aanleggen. Voor een goed begrip: dat is iets anders dan het haventracé van de actiegroepen.

'Fantastisch'

Vooral voor Ringland blijft het een pijnpunt. "Zolang men ons tracé niet vergelijkt met Oosterweel, is het te vroeg om uit te maken of het voorstel van de intendant een haalbaar en betaalbaar compromis is", zegt Peter Vermeulen. "Er ligt ook nog geen overtuigend plan dat garandeert dat je Oosterweel kunt aansluiten op de overkapping van de Ring."


Intendant Alexander D'Hooghe, die gisteren in de Verenigde Staten zat, verkoos niet te reageren. In de wandelgangen hoor je wel dat hij zijn nieuwste puzzelstuk in de werkgroep met overheid en actiegroepen aanprees als 'fantastisch'. Niet dus voor Ringland, dat zijn eigen plan als enige goede oplossing blijft zien voor het scheiden van lokaal en doorgaand verkeer.

Sportpaleis

En voor stRaten-generaal? Manu Claeys slaat een milde toon aan. "Historisch is dit niet, wel een piste. We moeten nu eerst de berekeningen van het Vlaams Verkeerscentrum afwachten, zodat we weten hoeveel vrachtverkeer er van de Ring kan worden gehaald met de noordelijke bypass. Dat moet worden gekoppeld aan een modal shift van 50/50 (daarvoor moet verkeer van de weg verschuiven naar water, spoor, bus en tram, red.). Dit plan kan de druk op de omgeving van het Sportpaleis verlichten. In ons Haventracé zou je daar tot 6.000 auto's per uur minder tellen dan met Oosterweel. Laten we dus kijken of het compromis met twee tracés in die buurt komt. Dan kun je vervolgens beslissen of een nieuwe, derde Scheldekruising nog nodig is."


Daar twijfelt schepen Koen Kennis dan weer geen moment aan. "Die nieuwe Scheldetunnel hoort erbij. Punt. Er liggen veel goede elementen op tafel in het voorstel van de intendant. Maar het is slechts één van de scenario's. De capaciteit van de Liefkenshoektunnel is tijdens de piekuren een probleem. Die route is ook een omweg. Maar met een gedifferentieerde tol ga je toch de verkeersstromen kunnen sturen. Dankzij een extra Tijsmanstunnel (een idee dat al in het Masterplan van 2010 zat, red.) kun je het lokaal 'havenverkeer' scheiden van het doorgaand verkeer. Dat komt de capaciteit van Liefkenshoek ten goede."


Kennis erkent dat de samenwerking met de actiegroepen vrij constructief verloopt. "Maar we moeten wel vooruit en een verhaal schrijven dat gedragen wordt door de Antwerpse gemeenschap. Als dit op tijd lukt, is een volksraadpleging overbodig."


Bij de politieke oppositie vindt Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a) dat de intendant een sterk signaal geeft. "Hij toont dat het doorrekenen en bekijken van alternatieven géén tijdverlies is, zoals de Vlaamse overheid ons lang wilde doen geloven. Wij zeggen al twee jaar dat je het verkeer zoveel mogelijk via een noordelijke route moet sturen om de druk op de ring te verminderen. Samen met een modal shift is dat een prioriteit."