Tijdelijk eenrichtingsverkeer op Paardenmarkt

Begin juni verschoof de werfzone van de Noorderlijn naar de oostzijde van de Italiëlei.


Daardoor werden een aantal zijstraten tussen de Italiëlei en de Van Maerlantstraat afgesloten. Verkeer raakte bijgevolg moeilijk van de parallelas naar de Italiëlei en dat zorgde voor de nodige wachtrijen. Om de doorstroming opnieuw te verbeteren, zullen een aantal straten van rijrichting veranderen. Vanaf woensdag 27 juni is de situatie op het kruispunt met de Paardenmarkt bijvoorbeeld gewijzigd. De Paardenmarkt is nu tijdelijk enkelrichting naar de Kaaien toe. Hierdoor wijzigt ook de rijrichting van de Rodestraat, de Lange Winkelstraat en de Vekestraat. (BJS)