Studenten universiteit krijgen onderdak in Knechtjeshuis: minister kent 703.000 euro toe voor renovatie

Het Knechtjeshuis vormt het hoofdgebouw van een voormalig weeshuis dat gesticht werd in 1558. Jongens konden er een stiel leren zoals bakker, wever of kleermaker.
Jo Braeken Het Knechtjeshuis vormt het hoofdgebouw van een voormalig weeshuis dat gesticht werd in 1558. Jongens konden er een stiel leren zoals bakker, wever of kleermaker.
Het Knechtjeshuis zal in de toekomst de opleiding Productontwikkeling huisvesten van de Universiteit Antwerpen. Maar eerst zal het volledig gerestaureerd en geherwaardeerd worden. Minister Matthias Diependaele kent daarvoor 703.908,17 euro toe.

Matthias Diependaele, Vlaams minister van Onroerend Erfgoed, kent 703.908,17 euro toe voor de restauratie van het Knechtjeshuis in Antwerpen. Het Knechtjeshuis is het hoofdgebouw van een voormalig weeshuis dat gesticht werd in 1558. Jongens konden er een stiel leren zoals bakker, wever of kleermaker. Aan het einde van de 19de eeuw moest het weeshuis verhuizen naar de Durletstraat en werd de site ingenomen door de Stedelijke Nijverheidsschool. Hiervoor werden nieuwe klassenvleugels opgetrokken. Het complex werd daarna door verschillende scholen gebruikt, tot vandaag. 

“Het Knechtjeshuis aan de Paardenmarkt wordt gerestaureerd en geherwaardeerd als universiteitssite van de stadscampus van de UAntwerpen. Het maakt deel uit van een groter gebouwencomplex dat binnenkort de opleiding Productontwikkeling zal huisvesten. Ik garandeer op deze manier dat dit monument zijn maatschappelijke rol kan blijven vervullen en een duurzame bestemming krijgt voor het onderwijs van de 21ste eeuw.”, zegt minister Diependaele.

De restauratie maakt deel uit van een groter project dat het hergebruik van historisch patrimonium vooropstelt in uitbreiding van de stadscampus van de UAntwerpen. Aan het ontwerp gingen uitgebreide bouwhistorische en materiaaltechnische onderzoeken vooraf. De restauratie van de oorspronkelijke houten dakkap en de gewelfde kelders, alsook de inschakeling van deze ruimten in de nieuwe bestemming vormen de grootste meerwaarde vanuit erfgoedoogpunt. De doorwaadbaarheid van het complex en de verweving tussen stad en campus dragen bij tot een kwalitatieve beleving van dit erfgoed voor een groot publiek.