Studenten kunnen nog één jaar minder dan 60 procent behalen

De Karel de Grote-Hogeschool (KDG) wacht nog een jaar met het invoeren van de zestig procent-regel. Die regel zegt dat een eerstejaars bachelor minstens zestig procent van zijn of haar opgenomen studiepunten moet behalen. De nieuwe regel kwam er na een voorstel van de Onderwijsraad en mag door universiteiten en hogescholen vanaf komend academiejaar ingevoerd worden. "Wij willen onze studenten er goed op voorbereiden", klinkt het bij KDG. "Daarom willen we deze regel pas ten vroegste in het academiejaar 2016-2017 invoeren." KDG wil eerst nog overleg plegen met haar partners: de Hogere Zeevaartschool, de AP Hogeschool en de Universiteit Antwerpen.


Een eerstejaarsstudent die geen zestig procent van zijn of haar studiepunten binnenhaalt, krijgt voor het daaropvolgende jaar specifieke en persoonlijke studievoorwaarden opgelegd. Nieuwelingen die het te bont maken en maar 25 of dertig procent van hun studiepunten halen, riskeren geweigerd te worden voor een herkansingsjaar. (FM)