Stad zet uitrol sorteerstraatjes ‘on hold’

Voorlopig geen nieuwe sorteerstraten in Antwerpen, Berchem, Deurne en Wilrijk na klachten over sluikstort en slecht sorteergedrag

Klaas De Scheirder

Het nieuwe schepencollege zet de uitrol van de sorteerstraatjes tijdelijk stop na klachten over sluikstort en slecht sorteergedrag. Schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA) wil eerst een grondige evaluatie van het systeem. De sorteerstraatjes waren een van de paradepaardjes van CD&V, die deze legislatuur in de oppositie belandde.

Bedoeling van de straatjes met ondergrondse afvalcontainers is om de de vervuilende afvalwagens uit de Antwerpse straten te weren. In Antwerpen begon de aanleg al in 2006, eerst als proefproject later verspreid over de stad. Tegen eind 2016 werden 125 bijkomende sorteerstraten aangelegd. Met Linkeroever en de wijk Dam schakelden op 1 januari 2017 vervolgens voor het eerst volledige wijken over. Op 1 januari 2019 schakelden er in één keer 20.000 extra bewoners over op ondergrondse sorteerstraten. Dit in Deurne Dorp Noord, in de Cadixwijk, in Berchem Groenenhoek en in Kriekenhof. En op 1 juli 2019 is de wijk Luchtbal aan de beurt.

Maar het schepencollege beslist nu om de uitrol van nieuwe sorteerstraatjes tijdelijk stop te zetten. Het systeem moet geëvalueerd worden, klinkt het. Dat gebeurt na klachten over sluikstort, maar nogal wat gebruikers zouden ook fout sorteren. De stad gaat binnenkort een bevraging organiseren bij bewoners in verschillende wijken waar de ondergrondse sorteerstraten zijn uitgerold en die het systeem al lange tijd of sinds kort gebruiken. Uit de evaluatie zullen mogelijke verbeterpunten worden opgelijst en uitgewerkt. Daarna zal een nieuw plan voor de verdere uitrol van de ondergrondse sorteerstraten aan het college worden voorgelegd.

 “Het is niet de bedoeling om de sorteerstraten van de kaart te vegen”, onderstreept schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau. “Er moet wel een grondige evaluatie komen van het systeem, vooraleer we verder kunnen gaan. Een aantal zaken rond de aanbieding, het correct gebruik en de controle kunnen beter. Daarnaast moeten we antwoorden vinden op de bezorgdheden die er zijn en gaan we luisteren naar de gebruikers via een ruime bevraging, voor we verder gaan.”

 Om voldoende tijd te nemen voor deze evaluatie, wordt de geplande verdere uitrol in 2019 tijdelijk opgeschort. “Het gaat om de wijken Dam-Schijnpoort, Deurne Dorp Zuid, Willemdok, Berchem Nieuw Kwartier Oost en Berchem Nieuw Kwartier West, de aansluiting tussen de wijken Groenenhoek en Kriekenhof en de Tentoonstellingswijk. Deze bewoners worden allemaal geïnformeerd”, aldus Duchateau.

 De operationele omschakeling van de oude sorteerstraten naar het nieuwe systeem loopt wel verder, net als het voorzien in ondergrondse sorteerstraten bij de verdere ontwikkeling van nieuwe wijken. 
1 reactie

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.


  • Anja Versluis

    Dat is weer balen. Had ook graag een sorteerstraat op loopafstand gehad ipv stinkende zakken in mijn huis, namelijk geen ruimte om ze ergens te stokkeren buitenshuis. Maak de sorteerstraten gratis en hef afvalbelasting. Dat werkt toch het best voor de gemiddelde mens. En misschien net als in de grote steden in Nederland, elke zondagavond mag iedereen zn grof afval buiten zetten bij de sorteerstraat. Wordt maandagochtend vroeg gratis opgehaald.