Stad wijzigt doop- en feestcharter: verantwoordelijkheid wordt nadrukkelijker bij studentenverenigingen zelf gelegd

Beeld ter illustratie
Henk Deleu Beeld ter illustratie
Het stadsbestuur wil het doop- en feestcharter voor studentenverenigingen licht aanpassen. Zo wordt de regel dat studentenverenigingen verplicht actief moeten informeren naar alle allergieën van kandidaat-leden verduidelijkt en wordt de verantwoordelijkheid nadrukkelijker bij de verenigingen gelegd. De wijzigingen worden nog eerst ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

De stad Antwerpen telt momenteel een honderdtal actieve studentenverenigingen waarvan een groot gedeelte doopactiviteiten organiseert op het openbaar domein. Om deze activiteiten in goede banen te leiden, wordt sinds 2009 een doopcharter opgemaakt dat enkele jaren later werd uitgebreid met extra afspraken voor studentenfeesten. Dit charter informeert de verenigingen over stedelijke ondersteuning, geeft uitleg over de aanvraagprocedure en een overzicht van de algemene en specifieke voorwaarden die gelden voor studentenfeesten en doopactiviteiten.

Allergieën

Het college legt nu enkele wijzigingen aan het charter ter goedkeuring voor aan de gemeenteraad. Zo wordt de regel in verband met allergenen verduidelijkt en wordt de verantwoordelijkheid nadrukkelijker bij de studentenverenigingen gelegd. In het charter was al opgenomen dat de verenigingen tijdens de doop een lijst van producten moesten opstellen waarvoor de studenten allergisch zijn en de producten daarop moesten afstemmen. Nu staat er duidelijker dat de studentenverenigingen voorafgaandelijk aan de doop of een doopgerelateerde activiteit actief moeten informeren naar de mogelijke allergieën van de kandidaat-leden, en hiervan een lijst moeten opstellen. 

Het is bovendien verboden deelnemers om deze reden uit te sluiten en de doop- of doopgerelateerde activiteit moet indien nodig aangepast worden. Hiermee wil de stad de veiligheid van studenten versterken en een verantwoord allergenenbeleid door studentenverenigingen bekomen.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.