Stad werkt aan nieuwe toekomst voor Contactzone Noorderlaan

Noorderlaan
Google Streetview Noorderlaan
De stad Antwerpen werkt aan een nieuwe toekomst voor Contactzone Noorderlaan, gelegen tussen wijk Luchtbal en de Antwerpse haven. Er wordt daarom een zogenaamd ‘ruimtelijk uitvoeringsplan’ opgemaakt. Burgers krijgen op donderdag 12 maart meer informatie.

Het industriële karakter van de zone, die wordt afgebakend door de Noorderlaan, Groenendaallaan, Vosseschijnstraat en Korte Wielenstraat, is sinds begin jaren negentig sterk afgebouwd. Ten zuiden van de Michiganstraat is bijvoorbeeld een gebied ontstaan met een cinemacomplex, een doe-het-zelfzaak, een stelplaats van De Lijn en een brandweerkazerne. Het gebied ten noorden van de Michiganstraat is geëvolueerd naar een gemengde zone waarin de grens tussen ambachtelijk bedrijf, kantoor, showroom, dienstverlening en handelszaak moeilijk vast te leggen is. De zone tussen het Straatsburgdok en de Groenendaallaan is dan weer een zone met allerhande bedrijvigheid, van verhuisfirma en autohandelaar tot kantoorfuncties.

Nieuw stadsdeel

Volgens de stad Antwerpen liggen er in de Contactzone Noorderlaan kansen voor een nieuw stadsdeel met bedrijvigheid, in twee zones gemengd met recreatie en groen en in het zuiden met beperkte handel. Om deze plannen om te zetten in de praktijk, wordt is men daarom bezig met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). 

In de fase van de opmaak van een RUP vindt er altijd een openbaar onderzoek plaats. Tijdens het openbaar onderzoek kunnen omwonenden bezwaren of opmerkingen formuleren. Om de mensen zo goed mogelijk te informeren over de plannen, nodigt het Antwerpse districtsbestuur burgers uit op het infomoment. Dat vindt plaats tussen 16 en 19 uur in BLOC 2030 in de Columbiastraat 110 in wijk Luchtbal.