Stad verdedigt meldplicht OCMW's

N-VA wil dat er een meldplicht komt voor OCMW-medewerkers in de strijd tegen terreur. De vereniging voor steden en gemeenten ziet dat niet zitten door het beroepsgeheim. Schepen voor OCMW en Sociale Zaken Fons Duchateau (N-VA) staat wel achter het voorstel. "In Antwerpen wordt dat al gedaan, zegt Duchateau. "Wij hebben een meldpunt gemaakt binnen het OCMW waar medewerkers hun bezorgdheden kunnen meedelen. Vanuit dat meldpunt wordt gekeken hoe we verder gaan. In het geval van acute dreiging die primeert boven het beroepsgeheim, wordt er rechtstreeks naar de veiligheidsdiensten gestapt. Dat werkt overigens in beide richtingen."


De schepen vindt dat het OCMW een grote troef kan zijn in de strijd tegen radicalisering. "De strijd tegen radicalisering is een strijd waar iedereen zijn steentje moet toe bijdragen. Op tijd ingrijpen is de boodschap en vaak zijn het begeleiders en maatschappelijk assistenten die vroeg signalen kunnen oppikken. Ze komen bij mensen over de vloer, worden in vertrouwen genomen door ouders. Dat zijn ontegensprekelijke troeven in de strijd tegen radicalisering en terrorisme." Sinds het meldpunt zijn er in Antwerpen al een 40 dossiers doorgespeeld. Vrijdag wordt het voorstel in de Kamer gestemd. (NBA)