Stad neemt extra maatregelen nadat agressie tegen personeel met 16 procent stijgt

Het districtshuis van Antwerpen
Klaas De Scheirder Het districtshuis van Antwerpen
Wie het te bont maakt aan een stadsloket, kan voortaan een tijdelijk verbod opgelegd krijgen om zich naar dat loket te begeven. Met die maatregel wil de stad het stijgend aantal agressiegevallen tegen stadsmedewerkers verlagen.

Het Antwerpse stadsbestuur heeft de afgelopen jaren al verschillende maatregelen genomen tegen agressie tegen stadsmedewerkers. Denk maar aan schepen Fons Duchateau die met verschillende acties het geweld tegen afvalophalers wil terugdringen. Nu neemt ook schepen voor Stadspersoneel Nabilla Ait Daoud extra maatregelen om de Antwerpse loketmedewerkers te beschermen. 

Betere meldcultuur

En die maatregels blijken nodig. In 2019 werden er in totaal 472 gevallen van agressie gemeld, dat is een stijging met 16,26 procent ten opzichte van 2018 (406 meldingen). “De stijging is niet te wijten aan een stijging in aantal incidenten, wel aan een betere meldcultuur. Dat is een goede zaak, omdat we dan als stad ook aan de slag kunnen gaan met deze gegevens en agressie zo goed mogelijk kunnen opvolgen en vermijden”, vertelt schepen Nabilla Ait Daoud. De meerderheid van de agressiemeldingen komt voor bij de dienst sociale dienstverlening (sociale centra). De afdelingen stads- en buurtonderhoud en loketwerking vervolledigen de top 3.

Daarom neemt de stad extra maatregelen om dat aantal agressiegevallen te doen dalen. Kort gezegd: wie het te bont maakt, kan geweerd worden van het stadsloket en de dienstverlening. Al gaat dat wel om de meest extreme gevallen. Indien een klant zich agressief opstelt, kunnen er maatregelen zoals tijdelijke stopzetting van de betreffende dienstverlening genomen worden. De maatregelen die genomen worden moeten steeds proportioneel zijn en kunnen niet als straf worden opgelegd”, verduidelijkt de schepen. Ongewenst gedrag kan verschillende vormen aannemen. Het kan gaan over bezoekers die onrechtmatig een ruimte betreden, schriftelijke, verbale of fysieke bedreigingen of ongewenst gedrag.