Stad legt principes vast voor plaats speed pedelecs in verkeer

Illustratiebeeld
Benoit De Freine Illustratiebeeld
De stad Antwerpen keurde een nota goed met enkele principes om de speed pedelec een duidelijkere plaats te geven in het Antwerpse verkeer. Deze zomer start een onderzoek naar de uitrol van de nodige reglementen en verkeersborden om deze principes in de praktijk te kunnen omzetten.

Sinds 2016 zijn speed pedelecs opgenomen in de Belgische wegcode, waarbij ze onder de nieuwe categorie ‘bromfiets klasse P’ vallen. Wie met een dergelijke snelle fiets op weg gaat, mag zelf kiezen of hij op het fietspad of op straat rijdt. De maximale snelheden van de speed pedelec (tot 45 km/uur) liggen echter te laag om in alle straten vlot en veilig gemengd met het auto-, vrachtwagen- en busverkeer mee te kunnen. Anderzijds is hun maximale snelheid veel hoger dan die van andere fietsen. Ondertussen groeit het aantal speed pedelecs in Antwerpen en de ruimere regio de laatste jaren aan een hoog tempo.

Heldere en uniforme principes

Om de snelle fietsen een duidelijkere plaats te geven in het verkeer en om verkeersveilig en hoffelijk gedrag te stimuleren streeft de stad Antwerpen naar heldere en uniforme principes. Ze wil de speed pedelec zoveel mogelijk beschouwen als fiets. Daar staat dan wel tegenover dat de gebruiker zich in de stedelijke omgeving zal moeten gedragen als een gewone fietser, en zich steeds moet aanpassen aan de omgeving en de andere weggebruikers. Dat geldt niet alleen op fietspaden maar op alle andere plekken in de stad, zoals eenrichtingsstraten, parken en voetgangersgebieden, waar fietsers nu al zijn toegelaten mits aangepaste snelheid.

De stad stelt daarnaast ook volgende principes voor. Buiten de bebouwde kom waar 70 km per uur geldt, zijn ‘speed pedelec’-gebruikers verplicht op het fietspad te rijden. In de bebouwde kom krijgen ze de keuze om het fietspad of de rijweg te gebruiken. In eenrichtingsstraten waar dat is toegestaan voor gewone fietsers mogen ook speed pedelecs tegen de richting fietsen. En door parken mogen ze slechts aan 20 km per uur rijden.

De stad Antwerpen start deze zomer met een onderzoek naar de uitrol van de nodige reglementen en verkeersborden om deze principes in de praktijk te kunnen omzetten en duidelijk te communiceren.   
Reacties

Alle reacties zijn welkom zolang ze voldoen aan de do's en don'ts die je hier kan terugvinden: gedragsregels. Elke dag ontvangen wij duizenden reacties, het kan enkele uren duren voor jouw reactie wordt geplaatst. Wordt jouw reactie afgekeurd dan werd er geoordeeld dat deze onze gedragsregels schendt.