Stad Antwerpen wil digitale kloof in wijken Dam en Kiel verkleinen: “Grote groep mensen blijft bang van digitale transformatie”

Foto ter illustratie.
Mine Dalemans Foto ter illustratie.
Het Antwerpse stadsbestuur wil meer kwetsbare mensen betrekken bij de digitale transformatie. De stad gaat daarom een samenwerking aan met Elegast vzw en Samenlevingsopbouw vzw. Er wordt gestart met een tweejarig project in de wijken Antwerpen-Dam en Antwerpen-Kiel.

De stad Antwerpen zet al langer in op het verhogen van de digitale geletterdheid van kwetsbare groepen zoals ouderen of mensen in kansarmoede. Een belangrijke rol in de zogeheten “e-inclusie” spelen de twaalf webpunten, die verspreid over de stad gelegen zijn. In de webpunten kunnen mensen op de computer komen werken, gebruikmaken van gratis internet, én daar de nodige begeleiding bij krijgen. Tegen voordelige tarieven kunnen mensen er ook cursussen volgen om basisvaardigheden over de computer op te doen.

De stad wil de komende twee jaar extra inzetten op een meer wijkgerichte aanpak. Het lanceert daarom het project ‘Digitaal Inclusieve Wijk’, een samenwerking tussen de steden Antwerpen, Gent en Kortrijk, ondersteund door het ING-fonds.

Iedereen moet kunnen meegenieten van de voordelen die de digitale transformatie biedt

Claude Marinower

“De digitalisering van onze samenleving gaat snel, maar dat mag geen aanleiding zijn voor uitsluiting”, zegt schepen voor digitalisering Claude Marinower (Open Vld). “We moeten oog hebben voor mensen die minder goede digitale vaardigheden hebben. Iedereen moet kunnen meegenieten van de voordelen die de digitale transformatie biedt.”

“In het project wordt gewerkt aan een beter bereik van bijkomende, vaak extra kwetsbare, doelgroepen én het vernieuwen van de werking omwille van nieuwe digitale noden en opportuniteiten”, gaat Marinower verder. “Op basis van de behoeften en wensen van wijkbewoners wordt een specifiek aanbod uitgewerkt. Er zullen in de wijk zelf ook activiteiten voor verschillende doelgroepen worden georganiseerd. “

Wijkgerichte aanpak

De stad werkt voor deze wijkgerichte aanpak samen met organisaties die reeds een breed netwerk hebben in de betrokken wijken. In Antwerpen-Dam wordt samengewerkt met Elegast vzw, in Antwerpen-Kiel wordt samengewerkt met Buurtwerk De Stek van Samenlevingsopbouw vzw.

 “De digitale kloof is erg voelbaar in de wijk Antwerpen-Dam”, weet Davy Sels, projectcoördinator, Elegast vzw. “Elke week helpt onze buurtwerking de buurtbewoners verder met hun digitale administratie. Daarnaast kunnen ze op vaste momenten gratis gebruikmaken van onze computers. We zijn dan ook verheugd om in onze digitale werking een versnelling hoger te kunnen schakelen door onze deelname aan het project ‘Digitaal Inclusieve Wijk’.”

We ervaren dat buurtwerkingen goede plekken zijn om over je angst voor het digitale te raken

Mattia De Pauw

 “Je staat er soms niet bij stil hoeveel zaken intussen digitaal zijn: een e-mail met bijlage sturen, een afspraak maken met een dokter of een papier aanvragen bij de stad”, vult Mattia De Pauw, projectcoördinator Samenlevingsopbouw vzw, aan. “Een grote groep mensen blijft er angst voor hebben. We ervaren dat buurtwerkingen goede plekken zijn om over je angst voor het digitale te raken. Heel laagdrempelige workshops, vormingen, hulp van vrijwilligers en het feit dat je er gewoon kan binnenlopen voor een koffie, een praatje en wat oefenen op de computer of smartphone, zijn de kern van dat succes.”