Stad Antwerpen opent loket voor omgevingsvergunningen weer vanaf 5 mei

Het loket voor omgevingsvergunningen aan het Francis Wellesplein gaat terug open volgens de oorspronkelijke uren vanaf dinsdag 5 mei.
Laenen Het loket voor omgevingsvergunningen aan het Francis Wellesplein gaat terug open volgens de oorspronkelijke uren vanaf dinsdag 5 mei.
Het loket voor omgevingsvergunningen aan het Francis Wellesplein gaat terug open volgens de oorspronkelijke uren vanaf dinsdag 5 mei. Dat is elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur.

De openbare onderzoeken van omgevingsvergunningen en ruimtelijke plannen die al liepen op 24 maart of sindsdien startten, werden in Antwerpen opgeschort tot na 24 april. Dat was het gevolg van een noodbesluit van de Vlaamse regering omwille van de coronacrisis. Dat besluit wordt niet verlengd, daarom zal de stad vanaf dinsdag 5 mei opnieuw starten met haar loketwerking voor die onderzoeken.

Antwerpen zal alle openbare onderzoeken terug opstarten en/of verderzetten vanaf 5 mei 2020. In totaal gaat dit over 135 openbare onderzoeken.

Schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening Annick De Ridder: “Het is een positief signaal dat de termijnen niet langer zijn opgeschort en dat de sector het signaal geeft operationeel te zijn. Ook de dienst vergunningen is op volle toeren blijven draaien. Alle medewerkers hebben zich geëngageerd om intern zoveel mogelijk de oorspronkelijke termijnen aan te houden waardoor er nauwelijks vertragingen zijn opgelopen. Enkel de openbare onderzoeken zijn uitgesteld, maar op dit moment wordt er alles aan gedaan om ook deze aanvragen zo snel mogelijk te hervatten of op te starten. Een pluim dus voor de inspanningen van de hele dienst stadsontwikkeling, die ook onder de gegeven omstandigheden alles op alles zet.”

Openingstijden loketten

Het loket voor omgevingsvergunningen aan het Francis Wellesplein gaat terug open volgens de oorspronkelijke uren vanaf dinsdag 5 mei. Dat is elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. Momenteel gaan enkel de noodzakelijke afspraken terug door in het kader van de openbare onderzoeken, bijvoorbeeld om documenten in te kijken die niet digitaal beschikbaar kunnen worden gemaakt. Een afspraak duurt maximaal 30 minuten en daarbij gelden de strikte gezondheidsmaatregelen. Verder is de dienst omgevingsvergunningen ook digitaal te raadplegen en telefonisch te raadplegen.

Normale termijnen aanvragen en beroepen

De termijnen voor de verwerking van omgevingsvergunningsaanvragen worden terug genormaliseerd. Dat betekent: opnieuw 60 dagen voor de vereenvoudigde procedure en 105 dagen voor de gewone procedure. Ook de termijnen voor administratieve beroepen die burgers kunnen indienen tegen een beslissing over een omgevingsvergunning worden nu niet langer verlengd.

Meer informatie over de openingsuren van het stadsloket en de contactgegevens van de dienst vergunningen staan op de website.