Stad Antwerpen neemt maatregelen voor personeel en bewoners tijdens hittegolf

Photo News
De temperaturen lopen extreem hoog op. De stad Antwerpen informeert haar personeel en bewoners daarom over hoe ze zich tegen de hitte kunnen beschermen en neemt ook enkele maatregelen tijdens deze warme dagen.

Via de website, sociale media en het intranet voor medewerkers informeert de stad Antwerpen haar personeel en bewoners over de hittegolf en wat ze zelf kunnen doen, zoals voldoende water drinken, de ramen en deuren gesloten houden... Ook via berichten op publieksschermen in de sociale centra, de Huizen van het Kind en bij de dienst Activering worden bewoners geïnformeerd en krijgen ze tips.

Daarnaast neemt de stad ook enkele maatregelen voor haar personeel. Zo wordt het huisvuil deze week vroeger opgehaald. In plaats van om 7 uur starten de ophaaldiensten al om 6.30 uur. Ook voor andere medewerkers van de stad werden de mogelijkheden door de dienstleiding per afdeling bekekenen. Waar mogelijk zijn de uurroosters en taken aangepast, wordt er water en frisdrank bedeeld, en worden medewerkers voorzien van petjes en zonnecrème. De dienstverlening aan de burger blijft te allen tijde gewaarborgd.

Daklozen

Via de stedelijke partners in de daklozenwerking worden (gekoeld) water en zonnecrème ter beschikking gesteld aan daklozen en worden ze gemotiveerd om veel te drinken, zich in te smeren, te rusten en te letten op hun voeding. Er wordt ook gezorgd voor schaduw en er worden plannetjes uitgedeeld met waar er drinkwaterfonteintjes zijn in Antwerpen.

Stedelijke kinderopvang

De helft van de locaties van de Stedelijke kinderopvang is momenteel gesloten omwille van collectieve sluiting. Bij de open locaties zijn er extra hittemaatregelen en wordt aan ouders de mogelijkheid geboden hun kind thuis te houden indien ze dat wensen. Zo wordt de situatie aangenamer voor zowel medewerkers, kinderen als ouders.

Ook Zorgbedrijf Antwerpen neemt maatregelen voor de senioren. In alle woonzorgcentra wordt er voor gezorgd dat minstens een derde van de bewoners in een gekoelde ruimte kan doorbrengen. Er is ook verhoogd toezicht rond het voldoende opnemen van water via het geven van fruit, ijsjes en voetbaden. Aan de serviceflats ten slotte worden dagelijks enkele bezoeken gepland om te zien of alles in orde is en om te sensibiliseren rond drinken of bijvoorbeeld het correct bewaren van voedsel.
Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.