Stad Antwerpen maakt 50 miljoen euro vrij voor Antwerpse horeca

Schepen Koen Kennis en de stad Antwerpen maken 50 miljoen euro vrij voor de lokale economie in Antwerpen
Klaas De Scheirder Schepen Koen Kennis en de stad Antwerpen maken 50 miljoen euro vrij voor de lokale economie in Antwerpen
De stad Antwerpen heeft een hele resem aan maatregelen genomen om de Antwerpse horeca te ondersteunen nu zij hun activiteiten verplicht moeten stoppen door het coronavirus. De stad maakt in totaal 50 miljoen euro vrij. Heel wat belastingen zullen niet geïnd worden en ook een aantal vorderingen worden kwijtgescholden. 

“Op korte termijn stelt de stad een pakket fiscale maatregelen voor die het onze ondernemers mogelijk maken om de kop boven water te houden. Het is essentieel dat ze deze crisis overleven. We hebben maatregelen voor alle sectoren op maat uitgewerkt. We reserveren voor deze inspanningen 50 miljoen euro in een apart fonds”, vertelt schepen van Middenstand, Toerisme en Financiën Koen Kennis (N-VA). “Met het plan willen we de kleine ondernemers helpen het hoofd boven water te houden, ze actief te houden en ze een doorstart te laten maken eens de maatregelen versoepelen.”

Fiscale maatregelen

De stad beslist om bij zelfstandigen en ondernemingen belastingen en retributies voor het tweede kwartaal van het (aanslag)jaar 2020 niet aan te rekenen. Dat gaat dan over de belasting op horeca, de belasting op overnachtingen in toeristische logies, de belasting op vestigingen, de exploitatievergunningen van taxidiensten en de retributie op standplaatsen openbare markten. 

Daarnaast scheldt de stad de vorderingen kwijt op verhuringen, concessies, tijdelijke terbeschikkingstellingen aan zelfstandigen, verenigingen en ondernemingen, andere dan deze die betrekking hebben op zendmasten, werfinrichtingen, publiciteitsborden, magazijnen en kantoren en parkings. Dit voor de periode die de Nationale Veiligheidsraad inlast, plus één extra maand met een afronding naar boven op maandbasis. Voor de afbetaling van de openstaande schulden aan de stad van een half jaar vóór de ingang van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, worden afbetalingsplannen toegestaan voor diegenen die het nodig hebben.

Online hulpplatform 

Om alle maatregelen overzichtelijk te maken, lanceert de stad een online platform met antwoorden op alle vragen die zelfstandigen en ondernemers hebben. Dit platform is al operationeel op Ondernemen in Antwerpen en krijgt dagelijks een update. 

Nico Volckeryck van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen is alvast heel tevreden met deze maatregelen. “De afgelopen week is er een heel goed overleg geweest met de stad en zijn we tot dit resultaat gekomen. We kunnen hier alleen maar erg tevreden mee zijn. Dit is een eerste stap om de lokale economie te ondersteunen. Nu is het kwestie om voorbereid te zijn op het tijdperk na het coronavirus. We moeten zo snel mogelijk de mensen opnieuw naar de stad krijgen. Nu kan ik alleen maar oproepen om lokaal te blijven kopen. Alleen zo kunnen we de handelaars helpen het hoofd boven water te houden.”

Alle maatregelen zijn te vinden op Ondernemen in Antwerpen.

Lees ook: “Koop alsjeblieft Belgisch”: ondernemers vragen in open brief om tijdens coronacrisis online te shoppen in eigen land