Spanje gaat veel verder in hervorming havenarbeid

De Europese Commissie beslist ten vroegste op 27 april of ze de aanpassing van de Wet-Major aanvaardt. Intussen heeft de Spaanse regering een wet goedgekeurd die de havenarbeid in dat land volledig vrijmaakt. Dat kan de Antwerpse bedrijven die een veel grotere hervorming voor ons land eisen, extra munitie leveren voor verder verzet.

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) leek er eind december al gerust op: Europees Transportcommissaris Violeta Bulc liet hem per brief weten dat ze de wetteksten goed genoeg vond om de Commissie te vragen de ingebrekestelling tegen ons land op te heffen. Normaal had de zaak in maart op de agenda van het College van Commissarissen moeten staan. Maar dat is nu uitgesteld tot eind april omwille van andere dringende kwesties.


De vraag is nu of Europa rekening gaat houden met een Spaans wetsvoorstel. Dat gaat volgens Antwerps professor Eric Van Hooydonk veel verder dan de beperkte hervorming die Kris Peeters met de vakbonden en de werkgevers onderhandelde. "De 'pool' waaruit de werkgevers nu havenarbeiders kiezen, hoeft van Europa niet te verdwijnen. Maar de bedrijven moeten wel de vrije keuze hebben om hun werkkrachten daarbuiten te zoeken. Het Spaans parlement moet de wet nu nog bekrachtigen."


De Antwerpse vakbonden vertrouwen erop dat het Belgisch dossier niet aan dat van Spanje wordt gekoppeld. "Dat heeft Peeters ons verzekerd."


In ons land vragen onder meer Katoen Natie en Alfaport (een bedrijvenkoepel in de Antwerpse haven) rechtszekerheid voor de logistiek en het stukgoed. Het onderhandelde compromis van Peeters schiet daar volgens hen zwaar te kort. Het Spaanse voorbeeld is voor hen zonder twijfel koren op de molen. (PHT)