Sp.a wil dat Vlaanderen gestegen huurprijzen sociale woningen herbekijkt

Hicham El Mzairh (sp.a)
BELGA Hicham El Mzairh (sp.a)
De Antwerpse sp.a-fractie in de gemeenteraad noemt de stijging van de huurprijzen voor sociale woningen ronduit asociaal. “We hopen dat op Vlaams niveau opnieuw naar deze maatregel kan worden gekeken”, zo zegt fractieleider Hicham El Mzairh. Hij pikte daarmee in op een motie van PVDA die de bevoegde Vlaamse overheid opriep om de nieuwe regeling in te trekken. Zonder succes.

De huurprijzen voor een sociale woning worden vanaf dit jaar anders berekend. Bepalende elementen zijn de marktwaarde, het opgetelde inkomen van alle werkende bewoners en een compensatie van alle energie-investeringen in de voorbije jaren. Gemiddeld stijgt de maandelijkse huur bij Woonhaven, veruit de grootste huisvestingsmaatschappij van Antwerpen, met 55 euro. Negen op de tien huurders betalen meer dan vroeger. Al in november kaartte PVDA de ‘onrechtvaardigheid’ van de nieuwe berekeningswijze aan.

“Onbetaalbaar”

Sp.a zit in Antwerpen in de meerderheid, maar vanop de gemeenteraadsbanken klinkt onvrede. “Voor ons moet sociaal wonen altijd een betaalbaar alternatief zijn voor huurders met weinig inkomsten. Zéker als ze ook worden geconfronteerd met extra kosten, zoals een zorgbehoevend kind”, zo betoogt fractieleider Hicham El Mzairh. “Ik kreeg een getuigenis van een huurder wiens vrouw in het rusthuis zit en die thuis een inwonende dochter met handicap verzorgt. Hij zal 400 euro meer moeten neertellen. Zo maak je een basisbehoefte van de mens - een dak boven je hoofd - opnieuw onbetaalbaar.”