Sp.a: "Erg dat N-VA hardwerkend raadslid laat vervolgen"

Gemeenteraadslid Monica De Coninck (sp.a) reageert scherp op de klacht van OCMW-voorzitter Fons Duchateau (N-VA) tegen het socialistisch OCMW-raadslid Johan Peeters. "Als je ervoor kiest een hardwerkend, integer raadslid juridisch aan te klagen, is dat niet meer dan een poging om de échte discussie over het falende woonbeleid uit de weg te gaan."


Bij een zware gasontploffing op 15 januari op de Paardenmarkt lieten twee mensen het leven. Volgens N-VA heeft Johan Peeters nadien het beroepsgeheim geschonden door vertrouwelijke informatie te lekken. Monica De Coninck wijst erop dat ze nog steeds wacht op maatregelen van de stad tegen huisjesmelkerij, zoals een verhuurattest. "Een week na de ontploffing bleek dat in weerwil van wat de stad had gezegd er géén controle was gebeurd in het getroffen pand. Op basis van die berichtgeving in de kranten, hebben wij als oppositiepartij het wanbeheer van stad en OCMW aangeklaagd. Raadslid Peeters verleent zijn volle medewerking aan het onderzoek", zo besluit De Coninck. (PHT)