Sp.a district Antwerpen vraagt meer inspanningen voor vrijetijdsaanbod voor kinderen uit kansengroepen, kinderen met een handicap of kinderen met ontwikkelingsstoornissen

sp.a-districtsraadslid Sascha Luyckx vraagt het district Antwerpen om dringend werk te maken van een vrijetijdsaanbod voor kinderen uit kansengroepen, kinderen met een handicap of kinderen met ontwikkelingsstoornissen. “Nu zijn er nog te veel hiaten in het aanbod”, zegt Luyckx.

Het district Antwerpen voert een beleid waarbij het verschillende jeugdorganisaties stimuleert om lokaal en gericht jeugdwerk te verzetten. Om de paar jaren worden dan ook zogenaamde convenanten opgesteld om het doel en de opdracht van de verschillende initiatieven te stroomlijnen en ondersteunen. 

“Dit voorjaar maakte het district Antwerpen bijvoorbeeld al afspraken met een 11-tal vaste jeugdwerkpartners zoals KRAS, JES vzw, Koraal, Kavka vzw en anderen. Hoewel het bestuursakkoord tussen N-VA, Groen en Open VLD vermeldt dat men een ‘ruim en laagdrempelig aanbod voor kinderen en jongeren’ vooropstelt, blijven er hiaten in het aanbod”, zegt Luyckx. “Vooreerst is er weinig tot geen aanbod voor kinderen tussen 2,5 en 6 jaar, daarnaast blijft het voor kinderen met een handicap of ontwikkelstoornis bijzonder moeilijk om in de zomer in het district Antwerpen terecht te kunnen voor spel en ontspanning in groep.”

Wat Luyckx dan weer jammer vindt is dat wanneer die hiaten worden opgevuld in de vorm van ‘inclusieve speelweken’ je eerst lidgeld moet betalen. “Deze inclusieve speelweken blijken na nader onderzoek echter door Katholieke Vereniging Gehandicapten vzw georganiseerd te worden en vereisen voorafgaand lidmaatschap van de vereniging. Dat het district pogingen onderneemt om de hiaten in het jeugdwerk in te vullen is een goede zaak”, vertelt Sascha Luyckx, “maar dat men daarvoor met een verzuilde en exclusieve partner in zee gaat, waar lidmaatschap vereist is, is niet meer van deze tijd.”

Luyckx vraagt dan ook dringend aan het district om het aanbod in het jeugdwerk naar de verschillende doelgroepen toe te herzien en zo snel mogelijk bij te sturen, nog vóór de zomer effectief van start gaat.




Reacties

Alle reacties worden voor publicatie gelezen -en goed- of afgekeurd- door het moderatie-team van HLN. Elke reactie moet voldoen aan deze gedragsregels.
Je naam en voornaam verschijnen bij je reactie.