Sociaal relanceplan van 15 miljoen euro helpt kwetsbare Antwerpenaren na corona: aanvragen voor leefloon piekten in april

Tom Meeuws
Klaas De Scheirder Tom Meeuws
De stad Antwerpen zet een sociaal relanceplan van 15,6 miljoen euro op de sporen. Dat moet de zware impact van de coronacrisis verzachten. Ruim vierduizend kwetsbare gezinnen krijgen een ‘septemberpremie’ van 375 euro. Schepen voor Sociale Zaken Tom Meeuws (sp.a) trekt onder meer extra centen uit voor voedselpakketten. “De uitdaging is dat we zowel de nieuwe als de extra kwetsbare stedelingen helpen.”

Tom Meeuws lichtte zijn sociaal relanceplan woensdag toe op de raadscommissie na een vraag van Koen De Vylder (Groen). Daaruit bleek dat er meteen na het uitbreken van de coronacrisis een pak meer aanvragen voor een leefloon binnenkwamen bij het OCMW. De piek lag in april met 811 aanvragen, bijna de helft meer dan in april 2019. In de maand mei was er wel een status-quo. Het aantal nieuw toegekende leefloonuitkeringen lag in maart op 834, in april op 804, ruim boven het niveau van 2019.

Leefloon

Toch leven er in Antwerpen amper meer mensen van een leefloon dan een jaar geleden. In mei 2020 kwam dat cijfer uit op 6.924, een procent meer dan in mei vorig jaar. Dat het na de corona-lockdown niet hoger uitkomt, danken we aan een gestage daling van het aantal leeflonen in de tweede helft van 2019. Want tegenover januari telt de stad nu al wel 447 meer leefloners.

De stijging van het aantal nieuwe leefloners zal lang aanhouden. Dat was ook zo met de bankencrisis in 2008 en de asielcrisis in 2014

Tom Meeuws (schepen sp.a)

“De stijging zal lang aanhouden”, stelt Meeuws. “Dat was ook zo met de bankencrisis in 2008 en de vluchtelingencrisis zes jaar geleden. Daarom zetten we in op duurzame initiatieven. We moeten mensen versterken, inkomens verhogen (goed voor 11 miljoen euro, red.), materieel bijspringen en dak- en thuislozen opvangen. Met een pakket van 15,6 miljoen is de meerjarenplanning door elkaar geschud.”

Pluspremie senioren

Via sociale centra en hulpverleningsorganisaties worden 7.500 voedselbonnen verspreid. Elke week liggen op 40 verdeelpunten ook 13.750 voedselpakketten klaar. Voor 7.700 senioren met een bestaansminimum komt er een pluspremie van 300 euro. Kwetsbare gezinnen krijgen een duwtje omdat de stad voor hen laptops en speelgoed aankoopt.

“De competitie op de arbeidsmarkt zal keihard zijn”, beseft Meeuws ook. “De inspanningen van ons OCMW om mensen te activeren, mogen niet verloren gaan. Daarom gaan we werkgevers nu al warm maken voor onze zogenaamde artikel 60'ers.” Dat zijn mensen die uit de arbeidsmarkt zijn gestapt of gevallen.

Daklozenopvang

Meeuws beklemtoont ten slotte dat de opvang van dak- en thuislozen nog wordt versterkt. De extra dagopvang wordt behouden en de capaciteit is ruimer dan in de zomer van 2019.