Slechts 15% koten is brandveilig

STRENGE REGELS HALEN PERCENTAGE OMLAAG, SCORE WEL AL FORS VERBETERD

Slechts 15 procent van de 4.700 gecontroleerde Antwerpse koten is volledig in orde met de brandveiligheidsvoorschriften. Toch is er geen reden tot paniek, vindt de stad. "Het is een stevige stijging tegenover de eerste periode. Toen was slechts 1 procent in orde." De kotbazen zijn niet blij met de strenge regels. "Een pand in orde brengen kost meer dan een jaar huuropbrengst", klinkt het.

Een undercovertest van het Eén-programma Volt toonde woensdagavond al aan dat de meeste koten in Antwerpen niet brandveilig zijn. Het programma Volt hield een steekproef bij tien lukraak gekozen studentenkamers. Daaruit bleken slechts drie koten helemaal in orde met de voorschriften. De officiële cijfers zijn dus nog slechter.


Uit gegevens van de brandweer en de dienst Samen Leven, blijkt nu dat er van de 9.000 koten in Antwerpen al 4.700 gecontroleerd zijn sinds januari 2012. Slechts 15 procent bleek daarbij perfect bewoonbaar én volledig in orde met de brandveiligheidsvoorschriften. "Dat lijkt weinig, maar het is een stevige stijging tegenover de 1 procent die we in de eerste testperiode vaststelden", relativeert Veerle Desimpelaere van de stadsdienst Samen Leven. "Bovendien wordt een kot waar bijvoorbeeld enkel een pictogram voor een nooduitgang ontbreekt, ook meteen als 'gebuisd' beschouwd. Geen enkele studentenstad zet zo sterk in op brandveiligheid. Elke dag zijn er acht controleurs op pad. Die controleren naast brandveiligheid ook de woonkwaliteit."

Draconische maatregelen

De cijfers zitten dus in de lift. Dat heeft verschillende redenen. "Zo zet de stad maximaal in op het informeren van de kotbazen. Bovendien krijgen ze na een eerste controle een jaar de tijd om aanpassingen te doen. Eigenaars kunnen ook zelf een controle laten uitvoeren en gratis advies over brandmaatregelen aanvragen bij de dienst Woonadvies. Dan komt er een expert langs om vast te stellen welke maatregelen nodig zijn."


Meest voorkomende euvels zijn het ontbreken van pictogrammen en evacuatieplannen, geen brandblusser op elke verdieping en keuringen en attesten van gas en elektriciteit die ontbreken. Het gebruik van rookmelders is intussen wel goed ingeburgerd.


De Antwerpse kotbazen hebben kritiek op de strenge Antwerpse voorschriften. Kotbaas Vital Maes, die in Antwerpen een 90-tal kamers verhuurt: "Kotbazen krijgen haast draconische maatregelen opgelegd. Per pand van een achttal kamers, mag je rekenen op een investering van 35.000 euro om het in orde te zetten. Dat is meer dan een jaar huuropbrengst. Ik vrees dat sommige kleinere kotbazen hun pand zullen moeten verkopen."

Niet strengste stad

Volgens Desimpelaere klopt dat niet. "In Leuven moet je al vanaf zeven kamers een centraal branddetectiesysteem installeren, in Antwerpen pas vanaf acht. We zijn dus niet de strengste. Dat de regels vooral de kleine kotbaas het leven zuur maken, klopt dus ook niet", zegt ze. "Bij hercontroles, telkens binnen het jaar na eerste controle, zijn vooral de kleine koten snel in orde met alles. Alle maatregelen staan in verhouding tot de grootte van het gebouw. Een centraal branddetectiesysteem kost 4.000 euro. Dat lijkt veel, maar is niets vergeleken met een mensenleven."